Text

Pandemiberedskap på äldreboenden

Sasan Sadriazadeh, forskare vid Center för välfärdsförändring, deltar i ett samverkansforskningsprojekt med KTH, Umeå, Chalmers och Lunds universitet. Syftet med projektet är att granska och förbättra ventilationssystemen på äldreboenden för att vara bättre rustade för framtida pandemier.

Samverkansprojektet, som inkluderar ledande svenska forskare som Sasan Sadriazadeh, syftar till att öka förståelsen för hur ventilationen på äldreboenden kan förbättras för att möta framtida pandemiska utmaningar.

Projektets övergripande mål är att förbättra äldreboendens förmåga att hantera och minska spridningen av smittsamma sjukdomar. Detta är av yttersta vikt, särskilt med tanke på tidigare pandemiers lärdomar och behovet av att vara förberedd för framtida utbrott.

Forskningen kommer att omfatta djupgående analyser av befintliga ventilationssystem, utveckling av nya tekniska lösningar och riktlinjer för framtida säkerhet. Genom att fokusera på ventilation som en kritisk faktor i beredskapen på äldreboenden, strävar projektet efter att skapa en tryggare och mer hälsosam miljö för de äldre.

Projektet, finansierat av Formas och påbörjat 2023, strävar efter att förstärka äldreomsorgens infrastruktur under de kommande fyra åren.

Här kan du läsa mer om projektet Länk till annan webbplats.

Kontaktinformation