Text

Stereotyper om äldre kan påverka teknik för äldreomsorg

Digitala verktyg spelar en viktig roll för att se till att äldre får den hjälp de behöver. Men enligt forskare kan fördomar och stereotyper om äldre människor påverka hur tekniken utvecklas för att stödja dem.

Samhället förändras - där fler lever längre och där födelsetalen går ner, leder till en situation där de äldre ökar i antal samtidigt som de som kan ta hand om dem blir allt färre. Därför har det blivit viktigt att använda teknik för att hjälpa till med äldreomsorgen. Men enligt forskare vid Mälardalens universitet är det ett problem att många företag och organisationer har en enkel och felaktig bild av äldre människor.

När forskare granskade bilder och texter i broschyrer från företag som säljer teknik för äldre, såg de att de ofta visar äldre personer på ett begränsat sätt. De äldre framställs ofta som hjälplösa, vilket inte stämmer med verkligheten där äldre människor är olika och har olika behov.

Det här kan leda till problem. Om tekniken utvecklas med den felaktiga bilden av äldre i åtanke kan den misslyckas med att passa de verkliga behoven hos äldre människor. Det kan innebära att den inte är tillräckligt användbar eller effektiv för att hjälpa till i äldreomsorgen.

Forskarna påpekar att för att tekniken verkligen ska hjälpa äldre och lösa problemen med äldreomsorgen behöver utvecklarna tänka annorlunda. De måste förstå att äldre människor är olika och att tekniken behöver anpassas för att passa olika behov och livssituationer.

För att göra tekniken användbar för alla äldre människor, behöver företag och utvecklare bli medvetna om de fördomar de har och undvika att utveckla teknik utifrån snäva tankesätt om hur äldre människor är. Endast då kan tekniken verkligen vara till nytta för alla äldre och hjälpa till att lösa problemen inom äldreomsorgen.

Relaterade forskningsartiklar

A Responsible Approach to Age, Aging, and Digital Länk till annan webbplats.
Technology Länk till annan webbplats.

Performing the care crisis through the datafication of elderly welfare care Länk till annan webbplats.

Future ageing: Welfare technology practices for our future older selves Länk till annan webbplats.

Kontaktinformation