Text

Ny policyöversikt lyfter utmaningar med hälso- och välfärdsteknik i Norden

En ny policyöversikt har offentliggjorts för att identifiera utmaningar och kunskapsbehov relaterade till användning och införande av hälso- och välfärdsteknik i Norden. Fokus ligger på användar-, vårdgivar- och samhällsperspektiv.

Till grund för denna policyöversikt ligger resultat från PROTECT-projektet, Proactive health and welfare technology for Nordic users and societies. PROTECT arrangerade en serie workshops för att öka den nordiska forskningsbaserade kunskapen om proaktiv teknik inom hälsa och välfärd. Projektet belyste tre huvudperspektiv:

  • användare, specifikt äldre och personer med funktionsnedsättningar), och deras närstående
  • personal och organisationer inom vården
  • samhällsperspektivet

Workshopserien samlade närmare 200 deltagare, inklusive forskare från olika områden och en bredd av intressenter, såsom regionala och lokala beslutsfattare, företrädare för vårdorganisationer, arbetsmarknadsorganisationer samt patient- och anhörigorganisationer.

Den samlade kunskapen om likheter och skillnader mellan de nordiska länderna är avsedd att främja användningen av hälso- och välfärdsteknik, vilket förbättrar livskvaliteten och arbetsmiljön för nordiska medborgare och vårdpersonal. Policyöversikten presenterar specifika policyfrågor angående behovet av kunskap och utmaningar vid implementering av hälso- och välfärdsteknik och föreslår en eller flera policyrekommendationer.

Policyöversikten Proactive health and welfare technology for Nordic users and societies – A policy brief Länk till annan webbplats.

ROTECT-projektet genomfördes av Nordic Research Network: Health and Welfare Technology Länk till annan webbplats..

Kontaktinformation