Text

Digitaliseringens roll i framtidens äldreomsorg

Dr. Michela Cozza, universitetslektor vid MDU höll nyligen en presentation med temat "En dag om framtidens äldreomsorg" vid en konferens. Hon granskade kritiskt relationen mellan äldreomsorg och digital teknologi med betoning på etik och mänskliga relationer.

Under konferensen för Social arbete, funktionsnedsättning och åldrande, SODA, höll Dr. Michela Cozza, docent med fokus på åldrande och teknologi vid MDU, en presentation med temat "En dag om framtidens äldreomsorg".

Dr. Cozza fokuserade på att kritiskt granska hur digitalisering omdefinierar äldreomsorgen. Genom exempel från sina tidigare forskningsprojekt lyfte hon fram förhållandet mellan äldreomsorg och digital teknologi. Hon påpekade att medan digitalisering erbjuder en mängd möjligheter, måste användningen av digitala verktyg i vården balanseras med omsorg, baserad på etiska överväganden och värnande om relationer, snarare än enbart effektivitet och individuellt fokus.

Avslutningsvis betonade Dr. Cozza att det inte handlar om att välja mellan mänsklig vård och digital teknologi, utan snarare om att omforma vårdkonceptet i vår digitala tidsålder. Det handlar om att reflektera över vilka digitala färdigheter som krävs, vilka etiska riktlinjer som ska styra en digitaliserad vårdinfrastruktur, vilka politiska åtgärder som behövs i det digitala landskapet och hur man bevarar de moraliska gränserna för att säkerställa ett hållbart och säkert samarbete mellan människa och teknologi inom vården.

Konferensen ägde rum på campus vid Linnéuniversitetet i Växjö den 26 oktober 2023. På plats fanns ett 50-tal åhörare och över 100 deltog online. Bland åhörarna fanns bland annat äldreminister Anna Tenje och representanter för äldre, akademiker samt praktiker .

Kontaktinformation