Text

Här skapas översikter för ökad kunskap

Äldre håller sina händer i knäet, en hand kramar om dem.

Center för välfärdsförändring fungerar som en viktig länk mellan olika kunskapskällor, både inom och utanför MDU. En vanlig och växande efterfrågan är behovet av att sammanställa forskning inom specifika ämnen eller teknologier, vilket ofta materialiseras i form av systematiska översikter.

En inte oväsentlig del av Center för välfärdsförändrings arbete involverar produktionen av systematiska översikter som sammanställer forskning från olika källor. Dessa översikter utgör en viktig resurs för att förstå olika ämnen eller teknologiers omfattning och effekter inom välfärdsområdet.

Särskild uppmärksamhet läggs på att granska forskningens påverkan på viktiga utfall, såsom hälsa och kostnadsbesparingar. Center för välfärdsförändring initierar även egen forskning om det behövs, i samarbete med intressenter som har en betydande koppling till ämnet.

Du som är intresserad av en sammanfattning av forskningen inom ett specifikt område kan kontakta Center för välfärdsförändring. Här finns möjligheten att diskutera behoven och möjligheten att initiera ny forskning för att möta specifika krav och intressen.

 

Kontaktinformation