Text

18 miljoner från Vinnova till Vingåker - och MDU

Händer från en äldre person spelar patiens på en surfplatta.

Projekt ”Ekosystem för en åldersvänlig bygd” handlar om att möta samhällsutmaningen med en åldrande befolkning genom digitalisering. Men inte genom att schablonmässigt införa olika onlinetjänster och köpa in färdiga paket av välfärdteknik. Ambitionen är att digitalisera på ett smartare och mer inkluderande sätt.

Att digitalisera samhällsservice har visat sig vara svårt. Långtifrån alla medborgare har den nödvändiga tekniken, särskilt inte 75-plussarna. Alla kan heller inte använda den. Och många äldre individer förmår inte att hålla jämna steg med de ständiga förändringar som sker av apparater och gränssnitt.

Samtidigt är det lätt att se att digitala lösningar har en stor potential, inte minst för äldre som bor i relativ glesbygd. Att kunna umgås med vänner på digitala plattformar, beställa mat eller biblioteksböcker och läkemedel eller få vård i hemmet. Allt är saker som många äldre individer önskar och som kan höja både livskvaliteten och autonomin – och i bästa fall också sänka samhällets kostnader.

Projektet i Vingåker ska pågå i två år för att skapa ett ekosystem mellan det digitala och sociala. För en framgångsrik digitalisering krävs nämligen att tekniken görs meningsfull och hanterbar för slutanvändarna, och att den svarar mot verkliga behov. Saker som är långt ifrån självklara i dagens Sverige.

Projektet uppdelat i fem olika paket och delprojekt som involverar intressenter från kommun, näringsliv, civilsamhälle och forskning, däribland Center för välfärdsförändring. Kärnan är hela tiden att knyta samman människa och maskin, vilket innebär alltifrån insatser för att anpassa Vingåkers kommun som organisation och involvera personalen i utvecklandet av nya arbetssätt – till att engagera kommunens äldre för behovsanalys och utveckling.

17 945 520 kronor, det är den exakta summa pengar som går från Vinnova till Vingåkers kommun. Ambitionen är att digitalisera på ett mera genomtänkt och inkluderande sätt och som därtill passar mindre kommuner som Vingåker med knappt 10 000 invånare.

Projektet som kommer att pågå fram till 2027 följs av forskare från bland annat MDU för analys, utvärdering och dokumentation av nyvunna kunskaper och framgångsfaktorer.

Projektet Ekosystem för en åldersvänlig bygd Länk till annan webbplats.

Kontaktinformation