Text

  • Studieort Västerås, lokal meddelas senare
Datum
  • 2024-06-05 12:00–15:00

Terminsmöte

Center för välfärdsförändring bjuder in samtliga parter för ett terminsmöte.

Center för välfärdsförändring samlar kommuner, regioner, akademi, näringsliv och civilsamhälle en gång per halvår till ett terminsmöte. Detta blir första gången alla parter träffas vid ett gemensamt tillfälle.

I centret samlar vi kommuner, regioner, akademi, näringsliv och civilsamhälle för att tillsammans ta oss an nuvarande och framtida utmaningar inom välfärden, baserat på hälso- och välfärdsteknikens möjligheter.

Målgrupp

Representerar du kommun, region, akademi, näringsliv eller civilsamhälle så delta vid terminsmötet för att bidra till centrets uppbyggnad.

Program

Meddelas under våren.

Anmälan

Länk till anmälan kommer under våren 2024

Kontaktinformation