Text

Human

Utveckling av dynamiska förmågor för världens bästa e-hälsa. Nya ledningspraktiker för digital transformation. Steg 1

Projektet tillämpar en interaktiv forskningsansats och ska tillsammans med behovsägarna utforska vad som utgör best practices i form av nya lednings- och balanseringspraktiker som leder till ett organisatoriskt lärande med en ökad dynamisk förmåga, digital mognad och i förlängningen framgångsrik utveckling av implementering av nya e-hälsotjänster som resultat.

Avslutat

Start

2021-11-15

Avslut

2022-03-16

Huvudfinansiering

Samarbetspartners

Forskningsområde

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Mot bakgrund av svensk hälso- och sjukvårds vision om att bli ledande land på e-hälsa genomförs projektet i samarbete mellan Mälardalens universitet och två behovsägare inom Region Sörmland.

Projektet tillämpar en interaktiv forskningsansats och ska tillsammans med behovsägarna utforska vad som utgör best practices i form av nya lednings- och balanseringspraktiker som leder till ett organisatoriskt lärande med en ökad dynamisk förmåga, digital mognad och i förlängningen framgångsrik utveckling av implementering av nya e-hälsotjänster som resultat.

Erfarenheter från Regionens eget e-hälso- och digitaliseringsarbete samt forskningsöversikter av genomförda digitaliseringsinitiativ visar dock att det finns stora utmaningar i utveckling och implementering av nya innovativa digitaliseringslösningar i offentlig sektor. Forskning visar på ett starkt samband mellan en organisations dynamiska förmåga och organisationens förmåga till att generera nya innovativa tjänster och nya studier indikerar att ett liknande samband finns mellan en organisations dynamiska förmåga, digitala mognad och framgångsrik digital transformation.

Studier av dynamisk förmåga är dock främst genomförda på organisatorisk nivå och det finns ett behov av att bättre förstå det system av mikroelement som bygger den dynamiska förmågan och hur olika systemnivåer samverkar. Dvs. det finns i praktiken fortfarande glapp till vad för lednings- och balanseringspraktiker baserade på ett systemperspektiv som bidrar till att systematiskt bygga upp den typen av kritiska organisatoriska förmågor (dynamisk förmåga och digital mognad) samt hur dessa förmågor lärs och utvecklas i praktiken.

Projektsyfte

Att tillsammans med behovsägarna utforska vad som utgör best practices i form av nya lednings- och balanseringspraktiker som möjliggör ett organisatoriskt lärande med en ökad dynamisk förmåga, digital mognad och i förlängningen framgångsrik utveckling av implementering av nya e-hälsotjänster som resultat.

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål