Text

Human

Informationsdesign

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Produkt- och produktionsutveckling

Programvarutestlaboratorium

Säkerhetskritisk teknik

Transformativ Management

Värdedriven innovation och framsyn

Digitala och cirkulära industriella tjänster

TransMission

Projektets syfte är att befästa en konkurrenskraftig fordonsregion genom att stötta berörda aktörer i övergången mot fossilfria, eldrivna transporter, med stark inriktning på leverantörer.

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Fordonsindustrin är i ett teknikskifte mot eldrivna och autonoma fordon. Stockholm/Mälarregionen är en fordonsregion med mer än 200 leverantörer. En uppskattning är att branschen har mer än 75 000 anställda här. Det innebär att mer än 30% av alla anställda inom svensk fordonsindustri finns här. Fordon och relaterad industri är Sveriges största exportbransch.

Alfred Nobel Science Park, Mälardalens universitet, MITC och Örebro Universitet har, med stöd av Region Sörmland, Region Örebro, Eskilstuna kommun, Lindesbergs kommun och Eus regionala fond, i TransMissionprojektet, gemensamt tagit sig an de utmaningar teknikskiftet innebär.

Projektet har tre inriktningar:

  • Ge leverantörer förutsättningar att göra teknikskiftet till en möjlighet
  • Bygga ett kunskapsområde inom eldrivna fordon med utbildning, forskning och praktiska projekt
  • Stimulera innovation, nya produkter och tjänster

Transmissions strategi är att möta företagen där de står och erbjuda utvecklingsåtgärder som möter deras behov, på kort och lång sikt. För befintliga leverantörer erbjuder vi ett paket av åtgärder och aktiviteter. Dessa genomförs av oss själva, det regionala innovationssystemet samt ett nätverk av aktörer och spjutspetskompetenser, i Sverige och Europa. Dessa finns inom områdena:

  • Effektiv och smart produktion
  • Nya teknologier, AM, energilagring mm
  • Fortbildning
  • Strategisk utveckling
  • Produktutveckling
  • Jämställdhet och integration. Vår främsta aktivitet är programmet ”Kvinna i industrin”