Text

Human

Informationsdesign

Lärande och optimering

Medicinsk teknik

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Produkt- och produktionsutveckling

Programvarutestlaboratorium

Robotik

Säkerhetskritisk teknik

Värdedriven innovation och framsyn

SONOTOPIA

SONOTOPIA syftar till att kombinera ljud med historiska föremål genom utveckling av ett ”tangible intangible interface” dvs. ett gränssnitt som balanserar mellan det materiella och immateriella.

Avslutat

Start

2014-05-31

Avslut

2015-05-31

Huvudfinansiering

Forskningsområde

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Bakgrund

SONOTOPIA syftar till att kombinera ljud med historiska föremål genom utveckling av ett ”tangible intangible interface” dvs. ett gränssnitt som balanserar mellan det materiella och immateriella. Informationsdesign & Inbyggda system från MdH samarbetar i detta projekt med Historiska museet i Stockholm. Både studenter och en ljudkonstnär kommer att vara inblandade i projektet. Vi vill i detta projekt sammanföra kulturföremål och besökare från en etablerad samhällelig institution med ljudkonst och senaste utvecklingen inom forskningen inom datavetenskap och interaktion/informationsdesign. Under hösten 2014-till våren 2015 kan alla intresserade ta del av projektet i en av Historiska museets utställningar.

Till toppen