Text

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Säkerhetskritisk teknik

Informationsdesign

Robotik

Lärande och optimering

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Medicinsk teknik

Human

Produkt- och produktionsutveckling

Programvarutestlaboratorium

Värdedriven innovation och framsyn

Language in Use

The project involves the wwriting of an application to KKS HÖG, regarding means for research of the role of Text design and intermediality in the production of technical instructions in manufacture industry.

Avslutat

Start

2012-03-01

Avslut

2012-06-30

Forskningsområde

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Description of the project

The project involves the wwriting of an application to KKS HÖG, regarding means for research of the role of Text design and intermediality in the production of technical instructions in manufacture industry.


Till toppen