Text

Human

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Informationsdesign

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Produkt- och produktionsutveckling

Programvarutestlaboratorium

Säkerhetskritisk teknik

Värdedriven innovation och framsyn

Digitala och cirkulära industriella tjänster

Embedding innovation-oriented work within lean-production systems

The aim of the project is to explore the possibilities of increasing the prerequisites for innovation-oriented work as a part of lean-production, and further, support the industrial partners’ innovation capabilities as part of respectively lean production-system.

Avslutat

Start

2014-09-01

Avslut

2016-08-31

Huvudfinansiering

Forskningsområde

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Description of the project

The aim of the project is to explore the possibilities of increasing the prerequisites for innovation-oriented work as a part of lean-production, and further, support the industrial partners’ innovation capabilities as part of respectively lean production-system.

Three research questions are addressed:

  • RQ1: What kind of inhibitors arises when integrating innovative solutions (“new rooms” for innovation) in a lean production system, and, how are these inhibitors handled in the participating units?
  • RQ2: To what extent and in what ways are there synergies between lean-oriented work and innovation-oriented work within a lean production system?
  • RQ3: What kind of tools (or models) can be used in lean-production units to successfully identify, develop and integrate innovative solutions (“new rooms” for innovation) in the product system?