Text

NOMP-gruppen – nya organisations- och managementpraktiker

Skapandet av den hållbara staden – fallet Norra Djurgårdsstaden

Projektet syftar till att studera hur den ”hållbara” staden formas över tid.

Avslutat

Start

2011-02-01

Avslut

2019-12-31

Huvudfinansiering

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

”Hållbarhet” har blivit ett högaktuellt ord i många sammanhang, så även i planeringen, organiseringen och ledningen av städer. Men vad betyder ”hållbarhet” i det här sammanhanget och hur kommuniceras det?

Utifrån perspektivet att ett begrepp fylls med innebörd i förhållande till hur det används i handling syftar detta forskningsprojekt till att studera hur den ”hållbara” staden formas över tid. Vi gör detta dels genom deltagande observationer, dels genom att studera det digitala fotavtryck som Norra Djurgårdsstadsprojektet – ett av Europas största projekt inom hållbar stadsbyggnad – gör över tid, från 2011 och framåt.

Resultat

Resultaten hittills – vilka har publicerats i artiklar och på konferenser – visar att vad som är ”hållbart” är föränderligt och underordnar sig den generella plan- och byggprocessen, vilket innebär att ”hållbarhet” snarare är ett modeord än ett begrepp som innebär någon form av alternativ praktik.