Text

Marknadsföring och strategi

KPI2030 - Utveckling av nyckeltal och indikatorer för hållbara fastigheter

Projektet syftar till att utveckla nya nyckeltal och indikatorer som stärker hyresvärdens och hyresgästens dialog om långsiktigt hållbara och energieffektiva fastigheter. Projektet bygger på en vetenskaplig teori som fokuserar värdeskapande genom resursintegrering mellan aktörer. Ett stort antal fastighetsbolag samt deras hyresgäster deltar. Studien stödjer den svenska fastighetsbranschen i arbetet med att förbättra sina fastigheters beskaffenhet och utnyttjande.

Avslutat

Start

2016-03-01

Avslut

2018-01-31

Forskningsområde

Projektansvarig vid MDU

No partial template found