Text

Industriell ekonomi och organisation


Marknadsföring och strategi

I våra kärnområden ingår både inhemska och internationella marknadsföringsstudier (inklusive nya perspektiv på digitalisering, servitisering och hållbarhet).

I kärnområdena ingår även forskning om strategi och international management. Utifrån ett teoretiskt perspektiv är forskningen förankrad i teoriramverk som fokuserar på affärsrelationer, kundengagemang, värdeskapande och samskapande aktiviteter samt institutionella faktorer och resursbaserade faktorer.

Kontaktperson

No partial template found

Sektionens forskare strävar efter att ligga i framkant både inom utbildning och forskning. Många av forskningsresultaten är publicerade i topprankade internationella tidskrifter som exempelvis Journal of International Business Studies och Journal of World Business.

Exempel på aktuella projekt är:

  • Ett projekt om förnybara energisystem och smarta städer utifrån ett marknadsföringsperspektiv
  • Ett projekt om hur den digitala transformationen påverkar svenska företags innovationskraft, effektivitet och internationella tillväxt
  • Ett projekt om hur digitaliseringen har förändrat förutsättningarna för små och medelstora företag inom detaljhandeln.

Forskningsresultaten används för att utveckla teoribildningen inom marknadsföring och strategi och international management. Vi vill bidra till att utveckla nya idéer kopplade till digitalisering, globalisering och hållbarhet som ökar vår förståelse för hur omvärlden ser ut och som företag kan använda för sin framtida affärsutveckling.

 

Pågående forskningsprojekt

Projektet syftar till att utveckla en metod för energi- och resurseffektiva fastighetsbolag i form av så kallade ”balanserade styrkort”, som är en metod och en styrfilosofi för att styra organisationer och företag.


Projektansvarig vid MDU: Peter Ekman