Text

Marknadsföring och strategi

Det förnybara energisystemets värdekonstellation: Nyckelaktörer och deras röster

Projektets syfte är att studera i vilken grad marknadsmekanismerna kan bidra till att uppnå det svenska miljömålet om minskade växthusutsläpp parallellt med att Sverige upprätthåller välfärd och konkurrenskraft. Detta ska göras genom att fokusera på vad och hur tekniska opinionsbildare (TOLs) inom området för förnybara energiresurser kommunicerar, i vilka nätverk detta görs, samt vilka potentiella marknadseffekter (mätt i energiproduktionspotential och de studerade branschernas tillväxtpotential) dessa aktiviteter har.

Avslutat

Start

2017-08-01

Avslut

2020-06-30

Forskningsområde

Projektansvarig vid MDU

No partial template found