Text

Artificiell intelligens och intelligenta system

Automatiserade mjukvaruspråkutveckling och mjukvaruteknik

Certifierbara bevis och justifieringsteknik

Cyber-fysisk systemanalys

Datakommunikation

Formell modellering och analys av inbyggda system

Förnybar energi

Heterogena system

Komplexa inbyggda system i realtid

Lärande och optimering

Medicinsk teknik

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Programmeringsspråk

Programvarutestlaboratorium

Resurseffektivisering

Säkerhetskritisk teknik

Teknisk matematik

Industriell programvaruteknik

Digitalisering av framtidens energi

ASSIST - Analysis and Synthesis of Industrial Software Systems

The ASSIST project aims to bridge the gap between recent academic research achievements and concrete industrial needs and state of practice.

Avslutat

Start

2012-02-01

Avslut

2012-12-31

Samarbetspartners

Forskningsområde

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Description of the project

The ASSIST project aims to bridge the gap between recent academic research achievements and concrete industrial needs and state of practice. Concretely, we will investigate how novel timing analysis and code synthesis techniques developed in the context of an academic component model for embedded systems can be extended and adapted in order to be applicable to IEC61499, focusing on model-level timing analysis, back propagation of analysis results to model elements, and flexible synthesis of independent units.

Till toppen