Text

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Försörjning och skuldsättning

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Långvarigt självständigt liv

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

PREVIVE

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Sociologi

Vård, återhämtning och hälsa

Pappagruppers betydelse

Syftet är att beskriva pappagruppsledarnas perspektiv på och erfarenheter av pappagrupper.

Avslutat

Start

2018-08-01

Avslut

2020-12-31

Samarbetspartners

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

 

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål