Text

Hållbart arbetsliv

Långvarigt självständigt liv

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

PREVIVE

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Sociologi

Vård, återhämtning och hälsa

Human

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Pappagruppers betydelse

Syftet är att beskriva pappagruppsledarnas perspektiv på och erfarenheter av pappagrupper.

Avslutat

Start

2018-08-01

Avslut

2020-12-31

Samarbetspartners

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

 

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål