Text

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Försörjning och skuldsättning

Human

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Långvarigt självständigt liv

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

PREVIVE

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Sociologi

Vård, återhämtning och hälsa

Organisatoriskt och social arbetsmiljö i samverkan (OSAM)

MDU samverkar med Volvo Construction Equipment för att skapa sex utbildningsmoduler relaterade till organisatorisk och social arbetsmiljö. Fokus under projektets gång är på samverkansprocessen för att ta fram dessa moduler.

Avslutat

Start

2021-01-01

Avslut

2022-09-30

Forskningsområde

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Detta projekt bygger på en tidigare studie där vi upptäckte att utbildning är en viktig ingrediens i riskbedömningsprocessen för att skapa en god arbetsmiljö och produktivitet. Utbildningen skapas tillsammans med Volvo CE – teoribaserad och anpassad I samverkan med chefer och skydsombud för att fungera i praktiken.

  • Inriktning är organisatorisk och social arbetsmiljo
  • Sex korta moduler som görs på distans
  • Framtagen av MDU och Volvo CE (chefer och medarbetare från tjänstemannasidan och produktion samt skyddsombud)

    Forskningsområde – Samverkansprocessen kommer att studeras och lärandet från detta publiceras i vetenskapliga tidsskrifter.

Projektmål

  • Samverka med chefer och skyddsombud för att skapa utbildningsmaterial som är teoribaserad och tillämpbar i praktiken för att bidra till en bättre arbetsmiljö
  • Studera och lära mer om samverkansprocessen vid framtagning av ett utbildningspaket
  • Studera och lära mer om deltagarnas uppfattning om vad som möjliggör och hindrar en process för att uppnå en god arbetsmiljö