Text

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Försörjning och skuldsättning

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Hälsofrämjande teknik

Informationsdesign

Långvarigt självständigt liv

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

PREVIVE

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Sociologi

Vård, återhämtning och hälsa

Välfärdsforskning

KÖP-projektet - Kunskapsöversikt för praktiker, område ”Äldre”

Uppdraget från MKHV var att genomföra denna kunskapsöversikt för att ge underlag till kommuner och landsting att arbeta utifrån ”best practice” i evidensbaserad äldreomsorg. I slutfasen av projektet kom studien att fokusera på personer som har demens - vad är ”best practice” från deras synvinkel?

Avslutat

Start

2015-09-01

Avslut

2020-08-31

Forskningsområde

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål