Text

Human

PREVIVE

Robotik

Sociologi

Transformativ Management

Vård, återhämtning och hälsa

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

HEMMA-projektet

Forskningsprojektets syfte är att skapa ett kunskapsunderlag gällande äldres förutsättningar för kvarboende samt belysa arbetssätt för att stödja detta i hemmet.

Avslutat

Start

2022-01-31

Avslut

2023-12-31

Huvudfinansiering

Samarbetspartners

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Målgruppen för projektet är äldre som har vård- och omsorgsbehov som skulle kunna tillgodoses med riktade insatser i hemmet i stället för inflyttande till särskilda boenden. Projektet avser skapa kunskapsunderlag till beslut i linje med kommunens mål att utveckla en proaktiv vård och omsorg med hög kvalitet för att förebygga utökat vård- och omsorgsbehov. Forskningsprojektets syfte är att skapa ett kunskapsunderlag gällande äldres förutsättningar för kvarboende samt belysa arbetssätt för att stödja detta i hemmet. Denna studie kommer att bidra till evidens och kunskapsutveckling nationellt och internationellt när det gäller förutsättningar för kvarboende samt användas för att vidareutveckla mångdimensionella insatser för äldre personer i Eskilstuna kommun.

Forskningsprojektets syfte är att skapa ett kunskapsunderlag gällande äldres förutsättningar för kvarboende samt belysa arbetssätt för att stödja detta i hemmet.

Projektmål

Denna studie kommer att bidra till evidens och kunskapsutveckling nationellt och internationellt när det gäller förutsättningar för kvarboende samt användas för att vidareutveckla mångdimensionella insatser för äldre personer i Eskilstuna kommun.