Text

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Försörjning och skuldsättning

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Informationsdesign

Långvarigt självständigt liv

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

PREVIVE

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Sociologi

Vård, återhämtning och hälsa

Välfärdsforskning

Genomförandeplan med hjälp av bildstöd

Syftet är att materialet ska leda till ökad kommunikation och förståelse kring sin genomförandeplan, men också att öka brukarnas känsla av att kunna påverka och ha makt över sin egen livssituation, sina arbetsuppgifter, sin närmiljö etc.

Avslutat

Start

2019-06-01

Avslut

2020-10-01

Huvudfinansiering

Forskningsområde

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål