Text

Resurseffektivisering

Klimatpositiva hyreshus av trä

Forskare från MDH genomför en teknisk och social utvärdering av ett hållbart boendealternativ i Västerås.

Avslutat

Start

2019-03-01

Avslut

2019-12-31

Huvudfinansiering

Samarbetspartners

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

ETC Bygg AB introducerar ett hållbart boendealternativ i Västerås. Huset ska byggas helt i trä, med undantag för granitgrund. Bostäderna planeras som passivhus och energiförsörjningen ska bestå av solceller. Elbilspool, el- och lådcyklar, odling på balkongerna och odlingslotter samt fermentering av växtdelar och komposterbart hushållsavfall ska bidra till att minska de boendes miljö- och klimatpåverkan.

Forskare från MDH ska genomföra en teknisk och social utvärdering. Den tekniska studien omfattar bland annat en byggnadssimulering för att beräkna fastighetens energianvändning och tillskottet från solcellerna, simulering av lagring av solel i batterier, samt täthets- och U-värdemätning. Den sociala studien ska besvara frågor om samarbete mellan de boende, om hur det är att bo i ett energisnålt hus och om hur odling, fermentering samt bil- och cykelpoolerna fungerar.