Text

Examen

När du är klar med dina studier kan du ansöka om examensbevis, som är ett intyg på att du genom dina studier fått kunskap och förmågor inom ett visst område och en viss nivå.

 

Ansök om examensbevis

 1. Kontrollera att alla kurser har slutbetyg i Ladok innan du skickar in ansökan, annars kan du kontakta studenttorget@mdu.se

 2. Skicka in din ansökan om examensbevis via Ladok för studenter.
  Ladok för studenter Länk till annan webbplats.

 3. Om du inte har ett aktivt studentkonto vid MDU kan du logga in med eduID, eller ansöka via blankett. Ansökan om examen på forskarnivå kan endast göras via blankett.
  eduID Länk till annan webbplats.

 4. Du ansöker om examen vid det lärosäte där du slutfört den sista kursen i din utbildning, om inte berörda högskolor/universitet kommit överens om något annat.

 5. Ansökan prövas sedan mot nationella och lokala examensregler.

Ansökningsblanketter

Om du inte har ett aktivt studentkonto vid MDU kan du ansöka om examen via en blankett. Skriv ut blanketten nedan, fyll i och skicka in den till Sektionen för antagning och examen på MDU.

Postadress:

Mälardalens universitet
Sektionen för antagning och examen/Examen
Box 325
631 05 Eskilstuna


När får jag mitt examensbevis?

Examensbeviset skickas till din folkbokföringsadress, om du inte angett annat i din ansökan. Universitetet kan tyvärr inte skicka examensbeviset i pdf-format eller liknande elektronisk/digital lösning. Vårt mål är att handläggningstiden för kompletta ansökningar inte ska överstiga två månader. Beroende på arbetsbelastning varierar handläggningstiden under året vilket innebär att det under sommaren och början av hösten är en längre handläggningstid.
Om vi har några frågor när vi handlägger din ansökan kontaktar vi dig.

Du kan kontrollera din ansökan i Ladok.


Verifiera din examen

Om en arbetsgivare önskar få din examen verifierad kan du ge en kod till Ladok där arbetsgivaren själv kan gå in och titta på examensbeviset.


Diploma Supplement

Diploma Supplement är en bilaga som bifogas examensbeviset från alla statliga universitet och högskolor i Sverige. Bilagan beskriver utbildningen och dess plats i det svenska utbildningssystemet och ska underlätta erkännandet av universitetsutbildningar utomlands, samt göra det lättare för universitetsutbildade att flytta mellan olika länder för att studera eller arbeta. Diploma Supplement ska användas tillsammans med examensbeviset.


Examensregler

MDU har rätt att utfärda examen på grund- avancerad och forskarnivå. Vilka examensregler som gäller vid MDU finns angivna i den lokala examensordningen.

Det är Universitetskanslerämbetet (UKÄ) som avgör vilka lärosäten som får utfärda examen. I högskoleförordningen finns alla gemensamma regler och krav för examen. Sedan får varje lärosäte besluta om lokala regler, till exempel om vilka huvudområden som ska finnas och hur respektive examen ska benämnas. Det betyder att examenskraven kan skilja sig åt mellan lärosäten, men det finns alltid gemensamma regler som gäller för alla.

Den 1 juli 2007 genomfördes stora förändringar av den högre utbildningen i Sverige vilket bland annat innebar att Sveriges examenssystem gjordes om. För att den nuvarande lokala examensordningen ska kunna tillämpas måste minst en kurs vara avslutad efter 30 juni 2007.


Lokal examensordning

Examina vid MDU

Här hittar du information om vilka examina MDU har rätt att utfärda.

Examenskrav som upphör

Universitetet kan fatta beslut om att en examen ska avvecklas och då träder en övergångsperiod in som talar om hur länge examen får utfärdas innan den försvinner helt. Ibland kan även kraven för en examen ändras och om kraven anses bli hårdare blir det även här en övergångsperiod för hur länge en examen kan utfärdas enligt de tidigare kraven.

Studenter som har läst lärarutbildning enligt regler som gällde före 1 juli 2007 har rätt att slutföra sin utbildning för att få en lärarexamen enligt de äldre bestämmelserna till och med 30 juni 2023 respektive 30 juni 2030. Alla kurser som ska ingå i examen måste vara fullgjorda och registrerade i Ladok och ansökan om examen måste ha kommit till oss senast:

 • 2023-06-30, lärarexamen
 • 2030-06-30, grundskollärarexamen och gymnasielärarexamen

Mer information


Avslag på ansökan

Om du har fått avslag på din ansökan om att få examensbevis, så finns möjlighet att överklaga beslutet. Överklagandenämnden för universitetet är en myndighet som har till uppgift att pröva överklaganden av vissa beslut som universitetet har tagit. Om du får avslag på din ansökan kommer du att få information om hur du hur överklagan kan ske.


Har du frågor om examen?

Kontakta examenshandläggarna om du har några frågor: examen@mdu.se eller telefon: 016-15 32 20.

Telefontid tisdag och torsdag 10:00-12:00