Text

Examinationsregler

För att alla studenter ska bli behandlade lika finns det ett antal regler för hur en tenta ska gå till. Här finns information om MDU:s regler för examination på grundnivå och på avancerad nivå, samt andra relevanta blanketter.