Text

Handbok under studietiden

Hur gör jag för att anmäla mig till en tenta, tillgodoräkna mig en kurs eller ansöka om examen? Här hittar du regler och anvisningar som kan vara till hjälp under studietiden.

Inför och under examination

Examen

Är det dags att söka examensbevis? Så ser processen ut.

Läs mer

Uppsats och exjobb

Få värdefull erfarenhet och framtida kontakter via exjobb.

Läs mer

Tentor

Allt du behöver veta innan, under tiden och efter du skriver tenta.

Läs mer

Fusk

Regler vid fusk, störningar och trakasserier vid MDU.

Läs mer

Mallar

Riktlinjer för examensarbeten, rapporter, kompendium, logotyp.

Läs mer

Regler om upphovsrätt

Information om källor som omfattas av upphovsrätten.

Läs mer

Överklaga ett beslut

Om du är missnöjd med ett beslut kan du överklaga det.

Läs mer

Arbeten och GDPR

Här hittar du information kopplad tll studentarbeten och GDPR.

Läs mer

Kurser och scheman

Kurser i program

Så här gör du för att anmäla dig till kurser inom program.

Läs mer

Utbildnings- och kursplaner

Hitta utbildningsplaner och kursplaner.

Läs mer

Program-schema

Hur kurser inom ett program ges under aktuellt läsår.

Läs mer

Avvecklade kurser

Information om slutexamination för utbildningar som avvecklats vid MDU.

Läs mer

Kurslitteratur

Den kurslitteratur du behöver hittar du kursplanen.

Läs mer

VFU

Få en chans att använda din kunskap på en riktig arbetsplats.

Läs mer

Bra att känna till

Tillgodoräkna poäng

Du kan ansöka om att få tillgodoräkna hela eller delar av utbildningen i din examen.

Läs mer

Blanketter

Här hittar du blanketter som kan vara aktuella för dig som student vid MDU.

Läs mer

MDU-kortet

Vid MDU används MDU-kortet flitigt. Kortet är kostnadsfritt för alla studenter.

Läs mer

Grupprum

Läs mer om hur du bokar grupprum på campus.

Läs mer

Aj, Oj, Halloj

Rapportera skador, olyckor och förbättringsförslag gällande din studie- och arbetsmiljö.

Läs mer

Ordningsregler

Våra ordningsregler finns för att samtliga som vistas vid undervisitetet ska känna sig säkra och trygga.

Läs mer

Regler för tillträde

MDU eftersträvar att hålla en hög fysisk säkerhet, personsäkerhet och informationssäkerhet.

Läs mer