Text

Examina vid MDU

Här finns information om vilka olika typer av examen som MDU har rätt att utfärda.

All högre utbildning delas in i grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. De examina du kan ta ut följer samma indelning:

  • Grundnivå. Högskoleexamen, kandidatexamen och yrkesexamen
  • Avancerad nivå. Magisterexamen, masterexamen och yrkesexamen
  • Forskarnivå. Licentiatexamen och doktorsexamen

Här finns examensbeskrivningar för de examina som MDU har rätt att utfärda. Examensbeskrivningarna är bilagor till MDU:s lokala examensordning.

Examina på grundnivå

Examina på avancerad nivå

Yrkesexamina på grund-
och avancerad nivå

Examina på forskarnivå

Kontakta Examen

E-post: examen@mdu.se
Telefon: 016-15 32 20, tisdag och torsdag klockan 10–11