Text

Examina vid MDU

Här finns information om vilka olika typer av examen som MDU har rätt att utfärda.


All högre utbildning delas in i grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. De examina du kan ta ut följer samma indelning:

  • Grundnivå. Högskoleexamen, kandidatexamen och yrkesexamen
  • Avancerad nivå. Magisterexamen, masterexamen och yrkesexamen
  • Forskarnivå. Licentiatexamen och doktorsexamen

Här finns examensbeskrivningar för de examina som MDU har rätt att utfärda. Examensbeskrivningarna är bilagor till MDU:s lokala examensordning.


Examina på grundnivå


Examina på avancerad nivå


Yrkesexamina på grund-
och avancerad nivå


Examina på forskarnivå


Har du frågor om examen?

Kontakta examenshandläggarna om du har några frågor: examen@mdu.se eller telefon: 016-15 32 20

Telefontid tisdag och torsdag 10:00-12:00.