Text

Stöd till universitetets forskare

Sektionen för forsknings-, samverkans- och innovationsstöd ger stöd och råd till forskare och forskningsledare inom alla sex forskningsinriktningar samt till universitetets ledning.

Exempel på vad avdelningen för forskningsstöd kan hjälpa till med:

  • Utbilda MDU:s forskare i hantering av forskningsprojekt och ansökningar, från projektidé till projektavslut.
  • Ge stöd att föra samman forskare och potentiella samarbetspartners.
  • Granska ansökningstexter och ge råd vid ansökningar om externa forskningsmedel.
  • Ge strategiska råd gällande forskning och forskningsfinansiering.
  • Bidra med expertkunskap om de regler som gäller för olika forskningsfinansiärer.
  • Informera om aktuella utlysningar av externa forskningsmedel.
  • Bidra med omvärldsanalys, statistik och information om aktuella forsknings- och forskningsfinansieringsfrågor.

Mer information om stöd till forskare

För mer information om vad Sektionen för Forsknings-, Samverkans- och innovationsstöd kan hjälpa till med, kontakta avdelningschef.