Text

Samhällsvetenskapernas didaktik och pedagogiska praktiker

Modellskola för jämställdhet - med relationen som bas för lärande

Forskningsprojektet ska följa ett utvecklingsarbete i en grundskola benämnt Modellskola för jämställdhet. Fokus är att studera det pågående jämställdhetsarbete som genomförs av skolans personal samt följa upp elevernas välbefinnande i skolan i årskurs ett till sex samt i årskurs nio. Central frågeställning är om personalens arbete med Modellskola för jämställdhet främjar elevernas välbefinnande och ger ökad trygghet i skolan. Projektet undersöker elevers och personals perspektiv på de ansträngningar som görs för att nå ett mer jämställt och tryggt lärandeklimat i skolan med fokus på relationer och välbefinnande.  

Projektansvarig vid MDU

No partial template found