Text

Utbildningsvetenskap och matematik


Samhällsvetenskapernas didaktik och pedagogiska praktiker (SODEP)

Forskningsprofilen Social Sciences Didactics and Educational Practices (SODEP) Samhällsvetenskapernas Didaktik och Pedagogiska Praktiker har två huvudinriktningar. Den ena riktar in sig mot samhällsvetenskapliga ämnens didaktik och den andra fokuserar på lärares arbete, skola, lärarutbildning och pedagogiska praktiker.

Forskningsprofilen utvecklar och sprider forskningsresultat i formella och informella utbildningssammanhang i dialog och samverkan med såväl forskningssamhället som samhället i allmänhet.

Utifrån ett kritiskt perspektiv syftar forskningsmiljön att genom både praktiknära och pedagogiskt filosofiska utgångspunkter uppmärksamma möjligheter och hinder, inom olika utbildningssammanhang och pedagogiska praktiker, relaterat till lärares arbete och lärarutbildning. Forskningsmiljön har särskild relevans för lärarutbildare, rektorer, lärare samt andra inom didaktiska och pedagogiska praktiker.

 

Aktiviteter

Med syfte att utveckla, främja och sprida kritiska forskningsresultat med didaktiska och pedagogiska utgångspunkter arbetar SODEP med att:

  • organisera seminarier, workshops och konferenser
  • samverka med lärarutbildning och olika samhällsaktörer
  • utveckla kurser på master- och forskarutbildningsnivån
  • medverka i nationella och internationella forskningsprojekt
  • sprida forskningsresultat vid nationella och internationella forskningskonferenser
  • producera vetenskapliga- och populärvetenskapliga publikationer

Kontaktperson

No partial template found

Pågående forskningsprojekt

Forskningsprojektet ska följa ett utvecklingsarbete i en grundskola benämnt Modellskola för jämställdhet. Fokus är att studera det pågående jämställdhetsarbete som genomförs av skolans personal samt följa upp elevernas välbefinnande i skolan i årskurs ett till sex samt i årskurs nio.


Projektansvarig vid MDU: Karin Bergman Rimbe