Text

Meningsfullhet som drivkraft för lärande

Projektet syftar på att utveckla nya tanke- och arbetssätt kring meningsfullhet i lärande.

Avslutat

Start

2017-08-01

Avslut

2018-12-31

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Projektet syftar på att utveckla nya tanke- och arbetssätt kring meningsfullhet i lärande. Med meningsfullhet menas att lärande i skolan borde resultera i elevers ökad vilja och förmåga att förverkliga sin mänsklighet och engagera sig i skapandet av en bättre värld. Skolans lärare och elever, tillsammans med forskare från högskolan, kommer att utveckla sina kunskaper och sin handlingsrepertoar genom aktionsforskning vilken består av en pågående spiralisk process av planering, genomförande och reflektion.

Mer konkret kommer projektet rikta sig mot ändrat tänkande kring lärande i skolan från ett snävt ekonomistiskt nyttoperspektiv och en konkurensbaserad individualistisk attityd mot ett mer globalt och djupare synsätt som utgår från att elever ska lära sig vilja och kunna utvecklas som etiska och aktiva medborgare med hela världens bästa i åtanke.

Projektet kommer även att forska om hur dessa förändringar kan avspeglas i kursplanering och undervisningssätt som bygger kring ämnesövergripande förändringsprojekt riktade mot förverkligandet av potentialen hos skolans eller närsamhällets verklighet.

Alla inblandades upplevelser och tankar kommer att dokumenteras med hjälp av loggböcker och diskussioner. Dessa kommer att möjliggöra en bättre förståelse av vad som kan främja, respektive hindra den typs tänkande och undervisning som möjliggör meningsfullt lärande.

Både elever och lärare kommer att få workshops/presentationer som introducerar dem till de nya sätten att tänka, undervisa och lära sig. Lärare kommer dessutom att få tillfällen att formulera ämnesövergripande kurser med hjälp av forskares handledning.

Projektets deltagare kommer även att samarbeta med liknande projekt i andra EU-länder.

Projektets lärdomar kommer att delas med andra intresserade skolor och skolpersonal i en regional konferens

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål