Text

Lärmiljöers betydelse för barns läs- och skrivutveckling i förskoleklass

Syftet med studien är att fördjupa förståelsen av lärares perspektiv på barns skriftspråksutveckling i förskoleklass.

Avslutat

Start

2015-09-01

Avslut

2018-12-31

Huvudfinansiering

Medfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål