Text

Informationsdesign

MODIG Lärmetod! Dikt och fotokonst för meningsfulla begrepp kring samhällets utmaningar

Vi använder poesi och fotografi i lärandesituationer om teoretiska begrepp kopplade till komplexa samhällsutmaningar. Syftet är att utforska dessa uttrycksformer och deras relation till djupinlärning, inre motivation och engagemang i lärandet samt förmågan att möta samhällets utmaningar.

Start

2024-06-16

Planerat avslut

2025-12-31

Forskningsområde

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Projektet är tvärvetenskapligt och involverar tre akademier vid Mälardalens högskola. Det vänder sig till studenter och yrkesverksamma inom olika discipliner och kompetensområden. Syftet är att öka den teoretiska förståelsen och djupinlärningen genom att använda poesi och fotografi i workshops för kooperativt lärande. Projektet resulterar i ökad kunskap om känslor kopplat till begreppsvärlden av samhälleliga utmaningar. Projektet kommer att bidra med kunskap om huruvida nya uttrycksformer i lärandeprocessen inom högre utbildning i informationsdesign, innovation och marknadsföring kan bidra till ökat lärande, engagemang och motivation.

Projektmål

Vi använder poesi och fotografi i lärandesituationer om teoretiska begrepp kopplade till komplexa samhällsutmaningar. Syftet är att utforska dessa uttrycksformer och deras relation till djupinlärning, inre motivation och engagemang i lärandet samt förmågan att möta samhällets utmaningar.

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål