Text

InnoCities - Smart och hållbar samhällsutveckling genom innovation och samhandling

Omställningsarbetet för att uppnå Agenda 2030 förutsätter en hög grad av social innovation och samhandling för att nödvändiga systemtransformationer ska kunna genomföras – inte minst i kommuner och andra offentligt ägda verksamheter. Genom att vidareutveckla ett framgångsrikt norskt innovationsprogram för svenska förhållanden ska projektet bidra till att utveckla kommuners (och offentligt ägda hamnars och energibolags) innovations- och samhandlingsförmåga så att engagemanget från enskilda invånare, civilsamhället, akademin och näringslivet tas tillvara på ett systematiskt sätt och vävs samman med etablerade verksamheter och samhällsuppdrag. Projektet ska leda till att det vidareutvecklade innovationsprogrammet, under namnet InnoCities, sprids till kommuner (och hamnar och energibolag) i Sverige och Norden.

Avslutat

Start

2021-10-15

Avslut

2023-03-15

Huvudfinansiering

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Syfte

Projektet ska utveckla, implementera och sprida innovationsprogrammet InnoCities, som ska tillhandahålla en systemisk innovationsprocess och metodik för lokal operativ samhandling. Syftet är att påskynda omställningsarbetet att uppnå Agenda 2030 och bidra till en smart och hållbar samhälls- och näringslivsutveckling. InnoCities bygger på en metodik som har utvecklats av Smart Innovation Norway/Smarte Byer og Samfunn tillsammans med 15 norska kommuner, offentligt ägda hamnar och energibolag med över 120 konkreta utvecklings- och innovationsprojekt.

Projektmål

Långsiktiga mål med projektet är att bidra till:

  • Ökad innovations- och omställningsförmåga genom nya former för samproduktion och partnerskap samt kunskap i innovationsledning.
  • Insikter i vilka arbetssätt och resultat som bidrar till ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.
  • Ökad förmåga att leda och styra för att uppnå hållbarhetsmål, genom att balansera och integrera de tre hållbarhetsdimensionerna.
  • Nya arbetssätt som bidrar till sys teminnovation som främjar hållbar utveckling.
  • Öka antalet implementerade, hållbara innovationsprojekt i samhället.