Text

Komplexa inbyggda system i realtid

Algebra och Analys med tillämpningar

Artificiell intelligens och intelligenta system

Automatiserade mjukvaruspråkutveckling och mjukvaruteknik

Certifierbara bevis och justifieringsteknik

Cyber-fysisk systemanalys

Datakommunikation

Digitala och cirkulära industriella tjänster

Digitalisering av framtidens energi

Diskret matematik och modellering av beteende och kultur

Ekokritiskt forum: Litteraturstudier

Formell modellering och analys av inbyggda system

Förnybar energi

Heterogena system

Hälsofrämjande teknik

Industriella AI-system

Industriell programvaruteknik

Informationsdesign

Lärande och optimering

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

NOMP-gruppen – nya organisations- och managementpraktiker

Programmeringsspråk

Programvarutestlaboratorium

Resurseffektivisering

Sociologi

Språk- och litteraturvetenskap samt ämnenas didaktik

Statsvetenskap

Säkerhetskritisk teknik

Teknisk matematik

Tillförlitlig programvaruteknik

Ubiquitous Computing

Health5G: Future eHealth powered by 5G

The aim of this project is to identify novel use cases of eHealth that take advantage of 5G capabilities, study and develop 5G enablers for the use cases, develop and validate actual eHealth solutions in real environments and real 5G test networks, and disseminate and exploit the results.

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Background

Emerging network technologies, including the next generation mobile technology (5G), will form the backbone of future healthcare. 5G is a key enabling technology for the Internet of Things, Smart Pharmaceuticals, and Individualized Medicine. The features of 5G, such as low latency, reliability, performance, and flexibility, enable novel features to and better quality of eHealth services.

Goal of the project

The aim of our project is to identify novel use cases of eHealth that take advantage of 5G capabilities, study and develop 5G enablers for the use cases, develop and validate actual eHealth solutions in real environments and real 5G test networks, and disseminate and exploit the results.

The project will study selected high-impact and industry-driven use cases for future eHealth enabled by 5G. So far, we have identified three potential eHealth scenarios: healthcare@home, hospital environment of the future, and emergency situations; all including technology-focused sub-use cases benefitting from 5G. The aim is to refine the scenarios and use cases during the project together with partners in order to increase the societal, business, and scientific impacts of the project.