Text

Framtida generationens Automatiseringssystem

Detta projekt kommer att undersöka hur man kan kombinera avancerad akademisk forskning med industriellt relevanta problem och metoder för att tillhandahålla förbättrade och kostnadseffektiva lösningar som är direkt tillämpliga i industrin.

Start

2021-01-03

Planerat avslut

2024-02-28

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Automationssystem är en central och avgörande komponent i de flesta industriella system idag. Medan automationssystemens utveckling har varit väldigt framgångsrik under de senaste decennierna, i ständig strävan att förbättra produktiviteten, optimera driften och möjliggöra mer och flexibel produktion, kräver förväntan på den så kallade ”fjärde industriella revolutionen”, eller ”industri 4.0”, en ny nivå av automatisering. Centralt i begreppet ”industri 4.0” är anslutning, uppkoppling och digitalisering. Dessa koncept ger industrin en möjlighet att radikalt förändra hur man svarar på framtidens behov. Framstegen inom ”industri 4.0” kommer att realiseras med hjälp av ett smart uppkopplat ekosystem bestående av ”sakernas internet” (IoT), kollaborativa robotar och digitaliserad tillverkning. Nya tekniker på framfart, exempelvis molntjänster samt 5G och IoT, spelar en nyckelroll i digitaliseringsprocessen för modern industri. Projektet FuturAS (Future generation Automation Systems) har som vision att delta i utformningen av framtidens automationssystem, genom att integrera ny teknik och möjliggöra nya smartare funktioner, vilket sammantaget har potential till effektivare lösningar jämfört med dagens system.

Detta mobilitetsprojekt kommer att undersöka hur man kan kombinera avancerad akademisk forskning med industriellt relevanta problem och metoder för att tillhandahålla förbättrade och kostnadseffektiva lösningar som är direkt tillämpliga i industrin.

Huvudmålen för FuturAS är:
1) att bidra med forskning på och utveckling av framtida generationens automatiseringssystem i samverkan med ett av världens ledande företag inom automation, dvs. ABB
2) att få en förståelse för prioritering av relaterade utmaningar från ett industriellt perspektiv så att forskningen som genomförs inte bara är vetenskapligt utmärkt utan också industriellt relevant
3) att skapa en bro mellan akademi och automationsindustrin, med visionen att skapa grunden för framtida automationsingenjörers utbildning och forskning.