Text

Lista forskningsområde design av realtidssystem

Industriell programvaruteknik

Komplexa inbyggda system i realtid

Lärande och optimering

Medicinsk teknik

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Programmeringsspråk

Programvarutestlaboratorium

Resurseffektivisering

Säkerhetskritisk teknik

Teknisk matematik

Artificiell intelligens och intelligenta system

Automatiserade mjukvaruspråkutveckling och mjukvaruteknik

Certifierbara bevis och justifieringsteknik

Cyber-fysisk systemanalys

Datakommunikation

Design av realtidssystem

Digitalisering

Formell modellering och analys av inbyggda system

Förnybar energi

Heterogena system

CIRCLE LAB

Innovativ inlärningsmetod i cirkulär kemi för påbyggnadsutbildning.

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Erasmus + KA201-projektet CIRCLE LAB Innovativ inlärningsmetod för cirkulär kemi i gymnasiet syftar till att utveckla lärarutbildningar och pedagogiska verktyg kring ämnet cirkulär ekonomi med fokus på hållbar kemi; i synnerhet kommer plattformen att erbjuda flera digitala verktyg som videor, spel, interaktiva handböcker för utbildning av skolaktörerna (studenter, lärare, familjer) i syfte att öka elevernas och lärarnas medvetenhet om hållbarhet och cirkulär ekonomi. stödja aktivt medborgarskap, öka deras tvärgående färdigheter och deras intresse för STEAM-ämnen.

Projektmål

Att utforma ett virtuellt inlärningshörn, med namnet CIRCLE LAB, som har fokus på produktion av utbildningsmaterial, videor, spel, interaktiva handböcker och länkar för en innovativ utbildning av lärare inom kemivetenskap och cirkulär ekonomi, som delas mellan de länder som deltar i projektet och med systematiska spridningsåtgärder i europeiska skolnätverk av studenter.

Till toppen