Text

Lista forskningsområde design av realtidssystem

Automatiserade mjukvaruspråkutveckling och mjukvaruteknik

Säkerhetskritisk teknik

Cyber-fysisk systemanalys

Datakommunikation

Digitalisering

Design av realtidssystem

Heterogena system

Förnybar energi

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Medicinsk teknik

Artificiell intelligens och intelligenta system

Resurseffektivisering

Programvarutestlaboratorium

Programmeringsspråk

Certifierbara bevis och justifieringsteknik

Lärande och optimering

Komplexa inbyggda system i realtid

Industriell programvaruteknik

Formell modellering och analys av inbyggda system

Teknisk matematik

CIRCLE LAB

Innovativ inlärningsmetod i cirkulär kemi för påbyggnadsutbildning.

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Erasmus + KA201-projektet CIRCLE LAB Innovativ inlärningsmetod för cirkulär kemi i gymnasiet syftar till att utveckla lärarutbildningar och pedagogiska verktyg kring ämnet cirkulär ekonomi med fokus på hållbar kemi; i synnerhet kommer plattformen att erbjuda flera digitala verktyg som videor, spel, interaktiva handböcker för utbildning av skolaktörerna (studenter, lärare, familjer) i syfte att öka elevernas och lärarnas medvetenhet om hållbarhet och cirkulär ekonomi. stödja aktivt medborgarskap, öka deras tvärgående färdigheter och deras intresse för STEAM-ämnen.

Projektmål

Att utforma ett virtuellt inlärningshörn, med namnet CIRCLE LAB, som har fokus på produktion av utbildningsmaterial, videor, spel, interaktiva handböcker och länkar för en innovativ utbildning av lärare inom kemivetenskap och cirkulär ekonomi, som delas mellan de länder som deltar i projektet och med systematiska spridningsåtgärder i europeiska skolnätverk av studenter.

Till toppen