Text

Industriell ekonomi och organisation


Transforma: Transformativ Management

Vill du vara med och skapa förutsättningarna för hållbara samhälleliga, miljömässiga och tekniska transformationer? Om så är fallet, välkommen till forskningsmiljön Transformativ Management - ett forskarkollegium som är engagerat i tvärvetenskaplig forskning, utbildning, och samverkan. På denna sida finner du information om våra pågående projekt, senaste forskningsresultat, utbildning och industrisamarbeten. Tveka inte att ta kontakt med någon av oss för att utforska möjligheter för samverkan mot att driva positiv förändring.

Contact

Kontaktperson

No partial template found

Inom forskningsmiljön Transformativ Management har forskarna bakgrund i olika teoretiska och metodologiska tillvägagångssätt med intresse för transformativ ledning och ledning av transformation, för hållbarhet. Vår gemensamma bas är ämnet organisation och ledning men målsättningen är att arbeta med en mängd perspektiv och upprätthålla mångfald. Vi intresserar oss för transformation som både process och potential, på individ, organisatorisk, samhällelig och internationell nivå.

Syftet med Transformativ Management är att skapa en forskningsmiljö för forskare inom organisation och ledarskap som är intresserade av hållbarhet, transformation, förändring och förvaltning av dessa. Forskningsmiljön har sin bas i Västerås och Eskilstuna (Region Mälardalen).

Målen med forskningsmiljön är:

  • Samproduktion och spridning av kunskap för hållbar omvandling.
  • Forskning, undervisning, samhällsnytta och industrisamverkan.

Transforma, är initierat av avdelningen för Organisation och ledarskap, samarbetar och välkomnar samarbeten både tvärvetenskapligt vid universitet och med partners utanför universitet. Målet med Transforma är att skapa en forskningsmiljö för forskare inom organisation och ledarskap som har ett stort intresse för frågor om hållbarhet, transformation och förändring samt ledarskapet kring dessa områden.

 

Forskningsartiklar kopplade till Transforma

 

Pågående forskningsprojekt kopplade till Transforma

Arbetssätt på tvärs – policylabb för klimatanpassningsarbete i relation till förändrad nederbörd

Projektansvarig: Silvia Bruzzone


Forskningsområde:


Huvudfinansiering: FORMAS


Klimatanpassning relaterad till förändrad nederbörd är prioriterad på grund av den sårbarhet som denna förändring medför, i synnerhet när det gäller risk för översvämningar. Flens kommun utgör ett typexempel där förändrad nederbörd innebär stora utmaningar. Klimatanpassningsarbetet är påbörjat men det krävs nya sätt att arbeta över organisatoriska gränser för att involvera alla berörda i detta komplexa arbete.

SCOSSA - Sektorkoppling i energiövergångar som sociotekniska processer

Projektansvarig: Silvia Bruzzone


Forskningsområde:


Huvudfinansiering: Energymyndigheten


Målet med SCOSSA är att utveckla ny kunskap om hur sektorskoppling i energiomställning faktiskt går till genom utveckling av nya sociotekniska metoder.

Transformativa förändringsagenter

Projektansvarig: Magnus Hoppe


Forskningsområde: NOMP-gruppen – nya organisations- och managementpraktikerProjektets inriktning handlar om vad och hur pedagoger ska utbilda för att få människor att utveckla transformativa förmågor och bygga handlingskompetens för samhällsomvandling mot hållbarhet.

Pågående forskningsprojekt