Text

Industriell ekonomi och organisation


Statsvetenskap

Vår forskning i statsvetenskap täcker alla delområden inom studiet av politik och internationella relationer.

Vår forskning kännetecknas av en metodologisk mångfald som inkluderar många kvalitativa och kvantitativa metoder såsom diskursanalys, normativ analys och statistiska analyser. Vi studerar bland annat hållbar stadsplanering, normativa problem rörande kommunalt självstyre, den högre utbildningens politik, militär forskning om neurobiologi och AI-teknologi, lokal risk- och säkerhetshantering, kinesisk politik, samt hur jämställdhet och maskulinitet konstrueras i jämställdhetsutbildningar.

Kontaktperson

No partial template found

Fokusområden

  • Lokal politik
  • Hållbar utveckling
  • Genus och maskulinitet
  • Risk- och säkerhetshantering
  • Kinesisk politik

Pågående forskningsprojekt

Under senare år har stora forskningsinsatser fokuserat på att kartlägga och analysera vad befolkningen i olika länder anser om invandring. Ändå har vi nästan ingen kunskap alls om hur attityderna ser ut i fråga om anhöriginvandring. Det är anmärkningsvärt, inte enbart därför att det är den vanligaste formen av invandring, utan också därför att anhöriginvandring är en central fråga i den politiska debatten och ett område där Sverige och andra stater i Europa nyss genomfört eller diskuterar att genomföra olika policyreformer.


Projektansvarig vid MDU: Jonas Hultin Rosenberg

Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet

Den svenska demokratin är inte fullt ut tillgänglig för individer med intellektuell funktionsnedsättning. För att göra den tillgänglig behöver vi veta vilka hinder personer med intellektuella funktionsnedsättningar möter, vilka hinder som kan övervinnas med institutionella förändringar och på vilket sätt dessa hinder är ett problem ur ett demokratiperspektiv.


Projektansvarig vid MDU: Jonas Hultin Rosenberg

Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet