Text

Industriell ekonomi och organisation


Statsvetenskap

Vår forskning i statsvetenskap täcker alla delområden inom studiet av politik och internationella relationer. Vår forskning kännetecknas av en metodologisk mångfald som inkluderar många kvalitativa och kvantitativa metoder såsom diskursanalys, normativ analys och statistiska analyser. Vi studerar bland annat hållbar stadsplanering, normativa problem rörande kommunalt självstyre, den högre utbildningens politik, militär forskning om neurobiologi och AI-teknologi, lokal risk- och säkerhetshantering, kinesisk politik, samt hur jämställdhet och maskulinitet konstrueras i jämställdhetsutbildningar.

Kontaktperson

No partial template found

Fokusområden

  • Lokal politik
  • Hållbar utveckling
  • Genus och maskulinitet
  • Risk- och säkerhetshantering
  • Kinesisk politik

Pågående forskningsprojekt