Text

Hälsa och välfärd


Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

Gruppen bedriver forskning om olika former av social utsatthet, som exempelvis ekonomisk utsatthet, våld och extremism inom området hälsa och välfärd.

 

Kontaktperson

Kontaktperson

No partial template found

Gruppen har normkritiska perspektiv som analytisk ingång och i fokus står frågor om hur olika former av utsatthet, ojämlikhet och skev resursfördelning reproduceras och hur preventiva insatser inriktade på individer, grupper, organisationer/verksamheter, i lokalsamhället eller på nationell nivå fungerar. Den forskning som bedrivs har olika fokus, exempelvis:

  • studier av samhällets hantering och stöd till våldsoffer
  • socialtjänstens förebyggande insatser mot våld för personer med funktionshinder
  • samhällets organisering och insatser till nyanlända ungdomar
  • etnicitet och genus i hanteringen av hedersrelaterat våld
  • genus, maskulinitet och hälsa i rättspsykiatrisk vård
  • genus, ålder och etnicitet i samhällets hantering av och stöd till överskuldsatta.

Pågående forskningsprojekt