Text

Tillförlitliga plattformar för autonoma system och styrning

Den åttaåriga forskningsprofilen Tillförlitliga plattformar för autonoma system och styrning (Dependable platforms for autonomous systems and control, förkortat DPAC) finansieras med 88 miljoner av KK-stiftelsen och företag, bland andra ABB, Bombardier och Volvo.

Genom ett nära samarbete mellan forskare från området inbyggda system på MDU och de deltagande företagen, ska man utveckla tillförlitliga elektroniksystem för autonoma system och styrning, i syfte att stärka svensk industri.

I DPAC finns en bred industriell medverkan som sträcker sig från små och medelstora företag till stora multinationella bolag. De industriella samarbetspartnerna är ABB, Alten, Arcticus, Bombardier, Bruhnspace Advanced Projects, Enea, Ericsson, Hök Instrument, Saab och Volvo. Dessa företag utgör kärnan i profilen och för med sig unik kompetens samt relevanta forskningsproblem som kommer att förstärka forskningen vid högskolan.

Kärnkompetensen inom DPAC utgörs av fyra forskargrupper från MDU tillsammans med personal från de industriella samarbetsparterna. Forskningen kommer att organiseras kring tre huvudsakliga forskningsområden:

  • Förutsägbarhet och tillförlitlighet i parallella arkitekturer
  • Autonoma system och styrning
  • Designmetodik

Idag finns inbyggda datorsystem i olika produkter med många verksamhetskritiska tillämpningar, till exempel i tåg, flyg, smart elnätshantering med mera. Dessa system erbjuder avancerad funktionalitet och fyller en viktig roll för olika företags konkurrenskraft och för den nationella och globala infrastrukturen. Syftet med DPAC är att leverera elektroniksystem som kan användas för att effektivt förverkliga säkerhetskritiska, tillförlitliga och säkra elektroniskt styrda produkter. Målet är att de vetenskapliga och tekniska resultaten ska stödja innovation och nationell samt internationell infrastruktur i framtiden.


Delprojekt

Inom DPAC arbetar man med tre större projekt, ett inom varje forskningsområde:

  1. Förutsägbarhet och tillförlitlighet inom parallella arkitekturer
  2. Autonoma system och kontroll
  3. Designmetodik

Syftet med dessa projekt är att ta fram konkreta forskningsresultat tillsammans med industriella samarbetspartners, samt att stärka MDU:s forskning inom området tillförlitliga plattformar. För att demonstrera och verifiera forskningsresultaten kommer en tillförlitlig autonom plattform för trygg och säker ”pathfollowing” utvecklas i en verklighetstrogen miljö.


Mer information om profilen

För mer information om profilen, kontakta profilledaren.