Text

Datum 2024-03-26
Artikeltyp Aktuellt

MDU storsatsar i norr

Storsatsning. Under de kommande tre åren satsar MDU 60 miljoner kronor för att utveckla och bedriva utbildning i framför allt Skellefteå.

MDU vill vara med och bidra till den gröna omställningen och kompetensutvecklingen i norr. Under de kommande tre åren satsar universitetet därför 60 miljoner kronor för att utveckla och bedriva utbildning i framför allt Skellefteå.

Satsningen gäller Skellefteå Universities Alliance (SUA), som är en plattform där olika lärosäten i Sverige samarbetar kring högre utbildning i Skellefteå.

– SUA är ett initiativ från Skellefteå kommun, som vi på MDU stöder. Hela sektorn behöver utvecklas för att kunna erbjuda relevanta och attraktiva utbildningar i framtiden. Vi kan därför använda den här arenan för att – helt i linje med vår vision – vara progressiva och utveckla flexibla och innovativa utbildningslösningar, säger Martin Hellström, rektor vid MDU.

Utbildningssatsningen kommer att ske i olika faser med hybdridundervisning som ett första steg vilket senare kompletteras med campusundervisning. Ambitionen är på sikt att MDU ska erbjuda 250 utbildningsplatser.

Utbildningar som erbjuds i Skellefteå hösten 2024:

Därför satsar MDU i Skellefteå

  • Det är i linje med MDU:s vision att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid.
  • Det är en möjlighet att ta tillvara på den kompetens och det engagemang kring pedagogisk utveckling som finns bland MDU:s medarbetare.
  • MDU har ett utrymme när det gäller utbildningsplatser vilket går att nyttja till att erbjuda utbildningsplatser även i Skellefteå.
  • Utvecklingen av näringsliv och offentlig sektor i Sverige har sedan länge hängt nära samman med en nödvändig utveckling av högre utbildning och forskning.
  • Globalt sett går vi mot ett mer öppet utbildningsutbud inom högre utbildning. Tekniken gör det i allt större utsträckning möjligt att samarbeta och erbjuda utbildningar på nya platser och i nya former.

 

Kontaktinformation