Text

MDU-kortet

Vid MDU används MDU-kortet flitigt. Kortet är kostnadsfritt för alla studenter.

Kortet har följande användningsområden:

  • tillträde till lokaler (passerkort till ytterdörrar och övriga akademibundna lokaler såsom datorsalar, labsalar och verkstäder) Under vissa tider behövs, förutom MDU-kortet, även en pinkod för att öppna dessa dörrar.
  • färdbevis på resorna med Utbildningslinjen mellan Eskilstuna och Västerås
  • möjlighet att använda som lånekort på universitetets biblioteket
  • utskrift, kopiering och skanning

Beställa MDU-kort

För att beställa ditt MDU-kort måste registrering i Ladok vara gjord. Du beställer ditt MDU-kort i Studentportalen.

Vid registrering på kurs eller program bestäms behörigheten/tillträde för MDU-kortet. Ändring av behörighet görs av akademierna.

Läser du en uppdragsutbildning får du ett särskilt MDU-kort som fungerar som passerkort och lånekort på biblioteket. Detta kort måste beställas via lärare eller sekreterare på din värdakademi.

Följande regler gäller dig som har ett MDU-kort:

  • Inte låta någon annan ta del av känslig information (t.ex. kortnummer, pinkod)
  • Inte sabotera, påverka eller på annat sätt missbruka systemet
  • Inte ge annan person tillträde till lokalerna eller låna ut passerkortet till annan person
  • Ta del av och följa nytillkomna regler
  • Att vid vistelse inom MDU:s områden kunna visa upp passerkortet tillsammans med giltig legitimation för att styrka kortinnehavarens identitet.

Konsekvenser av att bryta mot regelverket

Vid upptäckt av att en student agerar i strid mot vad som ovan angivits kommer en rapport överlämnas till universitetets Campussektion, som har rätt att tillfälligt spärra av kortet i avvaktan på vidare utredning. Beslutet om tillfällig avstängning kommer att rapporteras omedelbart till studentens akademi och till universitetets jurist ansvarig för disciplinärenden för vidare utredning.

Den som grovt överträtt dessa ordningsföreskrifter eller vid ringa överträdelse gjort så vid flera tillfällen kan efter beslut av universitetets Disciplinnämnd avstängas i enlighet med 10 kap 1 § högskoleförordningen (1993:100).

Vid problem att använda kortet

Uppstår problem med användningen av kortet ska du vända dig till Studenttorget i Västerås eller Eskilstuna.

Förlust av ditt MDU-kort

Anmälan om förlust av MDU-kortet ska göras vid Studenttorget.

För att du ska kunna beställa ett nytt MDU-kort behöver Studenttorget spärra det förlorade kortet i samtliga funktioner. Kostnaden för detta är 100 kronor som du betalar med kort vid Studenttorget.

60 minuter efter att kortet spärrats beställer du själv ett nytt kort i Studentportalen Länk till annan webbplats.. För att få kortet spärrat kostnadsfritt krävs polisanmälan som styrker förlusten av MDU-kortet.

Regler för tillträde

MDU eftersträvar att hålla en hög fysisk säkerhet, personsäkerhet och informationssäkerhet.

Läs mer

Ordningsregler

Ordningsreglerna utgör en åtgärd i MDU:s arbete för att alla som vistas inom universitetet ska känna sig säkra och trygga.

Läs mer