Text

Regler för tillträde

MDU eftersträvar att hålla en hög fysisk säkerhet, personsäkerhet och informationssäkerhet. Det är varje students och medarbetares ansvar att inte ge tillträde till obehöriga i lokaler som kräver särskilt tillstånd eller under tider universitetets lokaler är stängda för allmänheten. Reglerna kommer att kompletteras av riktlinjer och rutiner.

Öppettider

Universitetets allmänna utrymmen är tillgängliga för alla under de tider servicefunktioner så som studenttorg, universitetsbibliotek, restaurang och café håller öppet. Övriga tider och i lokaler som kräver särskild behörighet krävs MDU-kort för att få tillträde. Under dessa tider eller i dessa lokaler behöver studenter och medarbetare kunna visa MDU-kort och stärka sin identitet vid förfrågan.

Universitetet har möjlighet att hålla helt stängt, även för studenter och medarbetare, under vissa av dygnets timmar. Vilka öppettider som gäller beslutas av förvaltningschef.

Tillträde

Tillträde till lokaler anpassas efter de behov studenter och medarbetare har för att kunna utföra sina studier och arbetsuppgifter. Det gäller även lokaler som metodrum, datorsalar, verkstäder, laboratorium och studio. I vissa fall krävs säkerhets- och skyddsutbildning innan tillträde medges.

I de fall medarbetare önskar utökat tillträde, utöver det tjänsten medger, kräver det godkännande av närmaste chef. Chefen ska styrka behovet och göra en riskbedömning som lämnas till Campussektionen, som då ger ett tidsbegränsat utökat tillträde.

I de fall studenter behöver utökat tillträde får kurs- eller programansvarig ta frågan till närmaste chef, som sedan hanterar den som för medarbetare.

Tillståndet för tillträde är personligt och får inte missbrukas (se MDU:s ordningsregler §3a).

Regler för besökare

Besökare* utan MDU-kort och studenter ska alltid ledsagas in och ut av medarbetare i lokaler avsedda endast för medarbetare.

För att vistas i universitetets lokaler efter öppettiderna eller i lokaler som är låsta av säkerhetsskäl krävs MDU-kort med erforderligt tillträde eller annat tillstånd. Studenter kan inte ta med besökare under de tider universitetet håller stängt för allmänheten eller till lokaler som kräver utökat tillträde av säkerhetsskäl.

MDU-kort

MDU-kortet måste kunna uppvisas för väktare eller annan person på de tider campus är stängt för andra än studenter och medarbetare eller personer med tillstånd att vistas i universitetets lokaler. Personer måste kunna stärka sin identitet i samband med uppvisande av MDU-kort. Medarbetare ska bära sitt MDU-kort väl synligt i lokaler avsedda endast för medarbetare.

Vid avslutade studier slutar MDU-kortet att gälla för passage två veckor in på nästa termin. För medarbetare upphör MDU-kortet att gälla vid avslutad anställning. Nycklar ska alltid lämnas tillbaka enligt gällande rutin.

* avser entreprenörer, leverantörer, gäster samt deltagare på föreläsningar, konferenser och event.