Text

Fortbildning förskola och skola

MDU erbjuder både poänggivande kurser och andra former av utbildningar för medarbetare som arbetar i förskola och skola. På uppdrag av Skolverket ges bland annat kurser inom Lärarlyftet.

Kurser för medarbetare i förskola och skola

MDU erbjuder både poänggivande kurser och andra former av utbildningar för dig som arbetar i förskola och skola.

Kurser för medarbetare i förskola och skola

Kontakt