Text

Förskola och skola

MDU erbjuder både poänggivande kurser och andra former av utbildningar för dig som arbetar i förskola och skola. På uppdrag av Skolverket ges bland annat kurser inom Lärarlyftet och Läslyftet.

Kontakta oss gärna om din verksamhet har behov av utbildningar eller eller andra kompetensstärkande aktiviteter. Vi kan skräddarsy upplägg efter era behov. 

Förskola

Fortbildning
 • Högskolepoäng 0
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Plats Plats enligt överenskommelse med huvudman
Fortbildning
 • Högskolepoäng 0
 • Utbildningsnivå Kräver ingen särskild behörighet
 • Plats Plats enligt överenskommelse med huvudman
Kurs
 • Högskolepoäng 15 HP
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Kurskod SVA902
Fortbildning
 • Högskolepoäng 15
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Plats Distans med obligatoriska träffar i Eskilstuna
Fortbildning
 • Högskolepoäng 15
 • Utbildningsnivå G
 • Plats Enligt överenskommelse med huvudman
Fortbildning
 • Högskolepoäng 3
 • Utbildningsnivå Kräver ingen särskild behörighet
 • Plats Plats enligt överenskommelse med huvudman
Fortbildning
 • Högskolepoäng
 • Utbildningsnivå G
 • Plats Västerås
Fortbildning
 • Högskolepoäng 7,5
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Plats Plats enligt överenskommelse med huvudman

Andra kurser för dig som arbetar i förskolan

 • Undervisning i förskolan
 • Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet - systematiskt kvalitetsarbete
 • Leda och organisera det systematiska kvalitetsarbetet - rektorns ansvar för förskolans kvalitet
 • Utmana och stödja varje barns utveckling och lärande i förskolan
 • Naturvetenskap och teknik i förskolan med didaktisk inriktning.

Läs mer om kurserna på Skolverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Skola

Fortbildning
 • Högskolepoäng
 • Utbildningsnivå
 • Plats 1–2 fysiska träffar, i övrigt på distans
Fortbildning
 • Högskolepoäng 3
 • Utbildningsnivå Kräver ingen särskild behörighet
 • Plats Plats enligt överenskommelse med huvudman
Fortbildning
 • Högskolepoäng 0
 • Utbildningsnivå Kräver tidigare utbildning riktad mot studiehandledare/modersmålslärare
 • Plats Plats enligt överenskommelse med huvudman
Fortbildning
 • Högskolepoäng
 • Utbildningsnivå G
 • Plats Västerås
Fortbildning
 • Högskolepoäng 7,5
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Plats Plats enligt överenskommelse med huvudman
Kurs
 • Högskolepoäng 45 HP
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Kurskod SSA915
Program

Masterprogram i didaktik

 • Högskolepoäng 120 HP
 • Omfattning 4 år (deltid 50%)
 • Nivå Avancerad nivå
 • Plats Eskilstuna

Nätverk för samordnare av nyanlända elevers lärande

Nätverket syftar till att stärka huvudmännens förmåga att erbjuda nyanlända och flerspråkiga elever en utbildning av hög och likvärdig kvalitet.

Läs mer

Kontaktperson