Text

Utrota fattigdom

Patrik Klintenberg, lektor i miljöteknik, berättar i filmen nedan om sin forskning kopplat till mål 1, att utrota fattigdom.

Samverkanspartners

  • Chalmers
  • Desert Research Foundation of Namibia
  • Eduardo Mondlane University i Maputo, Mozambique
  • Namibia University of Science and Technology
  • Stellenbosch University i Sydafrika
utrota fattogdom


Avskaffa all form av fattigdom överallt

Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär bl.a. även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet. Man brukar tala om multidimensionell fattigdom. Särskilt utsatta är kvinnor och flickor. Det är viktigt att alla länder inkluderas oavsett deras ekonomiska status, då fattiga människor även finns i rika och medelinkomst-länder.

Att utrota fattigdomen är en grundläggande förutsättning för att uppnå människors fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna. Rätten till social trygghet slås t.ex. fast i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, ändå saknar en stor andel av jordens befolkning grundläggande trygghet (bland annat personlig säkerhet, mat, vatten och sanitet).


Forskningen har dessutom anknytning till följande mål

utrota hunger
säkerställa hälsa
vatten och sanitet
hållbar energi