Text

Jobba med oss

Välkommen till en arbetsplats där vi vill röra oss framåt och tänka nytt.
Vi vet att vi når längre tillsammans med kollegor och med det omgivande samhället och samarbetspartners. Tillsammans skapar vi en bättre och mer hållbar framtid. Och där vill vi vara en förebild.


Vill du vara med på vår resa?

Jobba med oss

Välkommen till en arbetsplats där vi vill röra oss framåt och tänka nytt.
Vi vet att vi når längre tillsammans med kollegor och med det omgivande samhället och samarbetspartners. Tillsammans skapar vi en bättre och mer hållbar framtid. Och där vill vi vara en förebild.
Vill du vara med på vår resa?

Vår vision:

Ett progressivt och samverkande universitet
där vi tillsammans formar en hållbar framtid.

Utvecklas med oss

 För oss är du viktig och kärnan i att driva vår verksamhet – tillsammans med andra. Här möts du av en välkomnande atmosfär där vi arbetar gemensamt och med en närhet till kollegor, studenter och samarbetspartners.

På MDU tycker vi om att utvecklas och värnar om att du kan utvecklas tillsammans med oss.


Vi skapar värde och nytta för ett hållbart samhälle

MDU:s verksamhet, både via utbildning och forskning, ska vara av värde och nytta för samhället. Därför driver universitetet hundratals samarbetsprojekt tillsammans med företag och offentlig sektor. Vi driver också projekt i samarbeten med andra lärosäten, nationellt och internationellt, och alltid med fokus på att leda till utveckling. Samverkan har varit en naturlig del av MDU sedan vi grundades 1977.

Vi värnar starkt om akademiska värden som akademisk frihet, forskningens integritet, kollegialitet och kunskapens egenvärde. I forskningen är både vår egen nyfikenhet och behov från omvärlden viktiga drivkrafter, som hjälper oss att hitta lösningar för att skapa en hållbar framtid för alla.

format_quote

"Samarbeten är drivkraften i forskningsmiljön"

Filip Markovic

postdoktor i datavetenskap

Läs mer

Träffa några av MDU:s medarbetare

professor Masoud Daneshtalab

"Friheten och stödet i forskningen är det jag älskar mest"

Professor Masoud Daneshtalab har jobbat på MDU sedan 2016. Han har tidigare arbetat på Åbo universitet och Kungliga Tekniska högskolan (KTH). Han trivs på MDU.

– Jag gillar både att forska och att undervisa på universitetet. Men friheten och stödet i forskningen är det jag älskar mest med att arbeta här, säger han.

Masoud forskar inom Deep Learning och artificiell intelligens (AI) på MDU. Han tillhör den internationellt framstående forskningsinriktningen inbyggda system, där han bland annat leder forskningsgruppen Heterogena system - co-design för hårdvaruprogramvara.


Vad ser du för möjligheter inom AI i framtiden?

– Min vision är att skapa en anpassad hårdvarudesign med den nya minnesteknologi som nu växer fram. Det skulle möjliggöra att utveckla en komplett realtidskompatibel datorenhet som matchar den mänskliga hjärnan när det gäller antalet enheter och anslutningar – i samma storlek som en Smart Watch.

I Masouds senaste forskningsprojekt tas nya energieffektiva deep learning-modeller fram som ska minska klimatavtrycket. Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet.

Läs mer om projektet GreenDL: Grön djupinlärning för kantenheter


Eva Lindell, lektor företagsekonomi

"För mig är MDU möjligheternas universitet

– Jag började jobba på MDU 2008. Hittills har inget år varit det andra likt. Från att ha arbetat med personalfrågor fick jag chansen att vara med och utforma ett ledarskapsprogram i samarbete med lärare och forskare på alla fyra akademier på MDU. I slutfasen av programmet utlystes en doktorandtjänst om forskning på universitetet som organisation och jag uppmanades att söka. Det var ett stort steg, men inget jag har ångrat.

Att kunna gå mellan olika områden, mellan akademier eller mellan akademi och förvaltning är en möjlighet att lära sig om och förstå sin egen organisation. För mig är MDU möjligheternas universitet.

professor Jinyue Yan

Han är en av världens mest inflytelserika forskare

Professor Jinyue Yan, forskar inom framtidens energi och är med i Web of Science Groups lista över världens mest inflytelserika forskare. Jinyue Yan har forskat vid både KTH och Luleå Tekniska universitet, och började som professor vid MDU 2005.

- Vi har en väldigt dynamisk forskningsmiljö vid MDU, vilket skapar en stor öppenhet. Det finns en stor vinst i vad man kallar forskning utan gränser. Det skapar intressanta samarbeten, internationella utbyten och ger ett stort inflöde av nya idéer och synsätt. Att bli universitet förstärker ytterligare möjligheterna till internationella samarbeten.


Vilken betydelse spelar samverkan mellan forskning, näringsliv och offentlig sektor för att lösa de stora frågorna kopplat till klimat – och samhällsförändringarna?

- En av anledningarna till att tjänsten vid MDU är så intressant, var just det nära samarbetet med industrin, och att Västerås verkligen är Sveriges energihuvudstad. Det nära samarbetet ger oss möjlighet att tillsammans med industrin testa om vår forskning är applicerbar och fungerar i verkligheten. Vi arbetar ju inte bara med teoretisk forskning utan försöker hitta lösningar på en rad konkreta utmaningar inom energiområdet. Det gör att samarbete med ingenjörer på ledande energiföretag tillför en helt ny dimension, och gör också forskningen bättre.

Läs mer om Jinyue Yans forskning inom framtidens energi


Aktuellt

Don’t perform – connect! Det tar vår universitetsadjunkt med sig från distansundervisningen

Elisabeth Wulff Sahlén har utvecklat sin undervisning på många sätt efter de erfarenheter hon fick av att undervisa på distans.

Läs mer

Höga betyg när vi låtit utvärdera vår forskning

Under 2021 har vi låtit genomföra en extern forskningsutvärdering av all forskning inom MDU. Målet med utvärderingen är att identifiera styrkorna i vår forskning, utveckla våra olika forskningsmiljöer och ytterligare höja kvaliteten.

Läs mer

Lär dig mer om oss

Utbildning

Närmare 20 000 studenter läser kurser och program inom design och kommunikation, ekonomi, hälsa, utbildning, teknik, kammarmusik och opera.

Läs mer

Samverkan

I nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor skapar vi en hållbar framtid för alla.

Läs mer

Forskning

Vid MDU bedrivs forskning inom alla utbildningsområden, varav forskningen inom framtidens energi och inbyggda system är internationellt framstående.

Läs mer

Kvalitetsarbete för utbildning och forskning

För MDU och våra studenter är kvaliteten i utbildningarna och i det dagliga arbetet mycket viktigt. Kvalitetsutvecklingen pågår ständigt med en medveten strävan att bli bättre.

Läs mer

Hållbar arbetsmiljö och miljö

Vi tycker miljö- och arbetsmiljö är viktigt. Därför certifierade vi oss som första högskolan i världen inom miljöområdet redan 1999. 2006 blev vi dessutom första lärosätet i Sverige att certifiera oss inom arbetsmiljö.

Läs mer

Ett internationellt universitet

Internationell verksamhet har en viktig roll vid MDU. Samproduktionsperspektivet genomsyrar även den internationella verksamheten.

Läs mer

Nu är vi universitet - vad innebär det?

Från den 1 januari 2022 är vi Mälardalens universitet. I och med universitetsstatusen får Mälardalens universitet 132 miljoner kronor i ökat statligt anslag för forskning och forskarutbildning under 2022.

Läs mer

Ett universitet - två campus

MDU har sina huvudcampus centralt i Eskilstuna och Västerås, men bedriver även utbildning i Nyköping och Södertälje. Om du behöver resa mellan Eskilstuna och Västerås tar MDU-bussen dig kostnadsfritt från dörr till dörr.

Campus Eskilstuna

Från och med våren 2020 finns universitetets all verksamhet samlad under ett tak, i nybyggda campuslokaler. Här är planlösningen öppen, ljus och luftig och tekniken toppmodern.

Campus Västerås

Hela campus är specialbyggt för MDU, och kännetecknas av högt i tak, ljus, stora glasytor och många mötesplatser där medarbetare och studenter kan mötas.