Text

Hitta experter

Den här sidan är ett stöd för dig som journalist eller reporter. Här hittar du kontaktuppgifter till MDU:s experter. Vill du ha tips på vem du kan kontakta är du välkommen att höra av dig.

Susanna Toivanen Länk till annan webbplats.

Professor i sociologi och arbetslivsforskare. Hon undervisar och skriver brett om arbetsliv, arbetsmiljö och hälsa. Forskningen handlar om hälsa och ojämlikhet i arbetande befolkningar och hållbara arbetsplatser med särskilt fokus på utekontorsarbete.

susanna.toivanen@mdu.se
021-10 14 83, 073-6621445


Karin Halldén Länk till annan webbplats.

Karin Halldén är biträdande professor i arbetslivsvetenskap. Hennes forskningsintressen är könsskillnader i arbetsmarknadskarriärer och arbetsliv och dess koppling till familj.

karin.hallden@mdu.se
021-10 15 44, 0708-881534


Anna Uhlin Länk till annan webbplats.

Anna Uhlin är doktor i industriell ekonomi och organisation (MDU, 2022). Fokusområden är olika aspekter av digitalisering av arbete, organisering i/med teknik och arbetsmöten i organisationer.

anna.uhlin@mdu.se
021-10 16 56, 073-662 1494


Lucia Crevani Länk till annan webbplats.

Professor i företagsekonomi (MDU, 2021) och doktor i industriell ekonomi (KTH, 2011). Fokusområden: ledarskap, introduktion av ny teknik och användning av teknik, genus och mångfald, hybridarbete, hur organisationer görs närvarande och hur de skapar olika rum/platser och nya slags arbetsplatser.

lucia.crevani@mdu.se
021-15 17 47, 070-4535312


Markus Bohlin Länk till annan webbplats.

Professor inom inbyggda system och AI. Till hans forskningsbakgrund hör optimering, simulering och tillämpad AI inom inbyggda system, transportsystem och produktionssystem.

markus.bohlin@mdu.se
016-15 32 95, 073-2708815


Peter Funk Länk till annan webbplats.

Peter Funk är professor inom AI. Hans forskning fokuserar på att utveckla AI-system som bidrar till att effektivisera industri, företag, sjukvård och organisationer.

peter.funk@mdu.se
021-10 31 53


Monica Odlare Länk till annan webbplats.

Professor i miljöteknik och doktor i mikrobiologi. Hon forskar bland annat inom miljöteknik, vattenrening, vertikal odling, förnybara energikällor och cirkulär ekonomi.

monica.odlare@mdu.se
021-10 16 11

 

Eva Thorin Länk till annan webbplats.

Eva Thorin är professor i energiteknik och forskningsledare för forskningsinriktningen Framtidens energi (Future Energy Center (FEC)). Hennes forskning handlar bland annat om att omvandla biomassa till el, värme och biogas.

eva.thorin@mdu.se
021-10 15 64

 

Bengt Stridh Länk till annan webbplats.

Forskar och utbildar inom solenergi. Föreläser även externt om solceller. Forskningen fokuserar på drift, simulering och utvärdering av solcellssystem, inklusive ekonomi, regelverk och stödsystem för solceller.

bengt.stridh@mdu.se
021-10 73 52

 

Allan Hawas Länk till annan webbplats.

Universitetslektor i energiteknik som forskar och undervisar inom hållbara energisystem med ett särkilt fokus på hållbara byggnader.

allan.hawas@mdu.se
021-10 13 63

 

Fredrik Wallin Länk till annan webbplats.

Fredrik Wallin är universitetslektor i energiteknik. Han forskar inom hållbar energiteknik och hållbara städer. Fokus på energilagring, batterier och flexibilitet.

fredrik.wallin@mdu.se
021-10 31 90

 

Hailong Li Länk till annan webbplats.

Hailong Li är professor i energiteknik. Forskningen handlar främst om att utveckla energisystem med låga koldioxidutsläpp som kan hjälpa omställningen av det fossilbränslebaserade energisystemet och bidra till en hållbar utveckling av det moderna samhället.

hailong.li@mdu.se
021-10 31 59Karin Halldén Länk till annan webbplats.

Karin Halldén är biträdande professor i arbetslivsvetenskap. Hennes forskningsintressen är könsskillnader i arbetsmarknadskarriärer och arbetsliv och dess koppling till familj.

karin.hallden@mdu.se
021-10 15 44


Joakim Johansson Länk till annan webbplats.

Lektor och undervisar bland annat i politiska maskuliniteter och statsvetenskaplig metod. Hans primära forskningsintresse är genus- och jämställdhetsfrågor där han tillsammans med andra genomfört ett antal studier som berört olika aspekter av manlighet/maskulinitet i kontexter av svensk politik.

joakim.johansson@mdu.se
021-10 73 31, 073-96 07 163


Richard Gäddman Johansson Länk till annan webbplats.

Postdoktor i sociologi med inriktning mot arbetsliv och social välfärd. Forskar bland annat på teknikanvändning och – tillgång bland personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

richard.gaddman.johansson@mdu.se
021-10 14 16, 073-662 06 12


Lisa Salmonsson Länk till annan webbplats.

Universitetslektor i sociologi. Hon har bland annat studerat den svenska #metoo-rörelsen, sexuella trakasserier, arbetsmarknadsintegrering, segregationens konsekvenser, högutbildade migranters erfaranheter av svenska arbetsmarknad och ensamkommande ungas förutsättningar för att få asyl.

lisa.salmonsson@mdu.se
021-10 14 45
Gustav Sundqvist Länk till annan webbplats.

Analys av utvecklingen. Gustav Sundqvist forskar inom säkerhets- och geopolitik, är analytiker på utrikespolitiska institutet, och kan ge en analys av den pågående krisen i Ukraina.

gustav.sundqvist@mdu.se
021-48 06 902


Clas Eriksson Länk till annan webbplats.

Nationalekonomi och energimaknad. Clas Eriksson, professor i nationalekonomi, kan svara på frågor om ekonomi och energimarknad, med anledning av utvecklingen i Ukraina.

clas.eriksson@mdu.se
021-10 15 45


Jörgen Ödalen Länk till annan webbplats.

Folkrätt och lagar. Jörgen Ödalen forskar bland annat om internationell rätt och suveränitetsfrågor, och kan svara på frågor om folkrätt och krigets lagar.

jorgen.odalen@mdu.se
021-10 16 29

 

Anna Johansson Länk till annan webbplats.

Universitetslektor. Undervisar inom statsvetenskap och har ett särskilt fokus på samverkan, krisberedskap och riskhantering.

anna.johansson@mdu.se
021-10 73 37


Jonas Stier Länk till annan webbplats.

Social påverkan. Jonas Stier kan också utifrån sin roll som professor i socialt arbete, resonera kring det mänskliga perspektivet – konsekvenser av att tvingas fly från sitt hemland.

jonas.stier@mdu.se
016-15 32 89Gustav Sundqvist  Länk till annan webbplats.

Universitetslektor som forskar inom säkerhets- och geopolitik och är analytiker på utrikespolitiska institutet. Ett fokusområde är kinesisk politik och demokratiseringsprocesser i Kina.

gustav.sundqvist@mdu.se
021-48 06 902


Jörgen Ödalen  Länk till annan webbplats.

Universitetslektor/Meriterad lärare. Huvudsakliga forskningsområden finns inom disciplinerna modern politisk teori och studier av högre utbildning. Särskilt fokus på frågor om suveränitet och självbestämmande, på den internationella och lokala nivån, samt på frågor om global rättvisa, klimaträttvisa och migration. 

jorgen.odalen@mdu.se
021-10 16 29


Linus Johansson Krafve Länk till annan webbplats.

Universitetslektor som undervisar i statsvetenskap och forskar kring marknadsreformer i förvaltning och välfärdsstat, med ett särskilt fokus på organisering av marknader i hälso- och sjukvården.

linus.johansson.krafve@mdu.se
021-10 73 94


Joakim Johansson  Länk till annan webbplats.

Universitetslektor i statsvetenskap/docent/Meriterad lärare. Undervisar bland annat i svensk och jämförande politik, demokratins problem, makt och medborgarskap och politiska maskuliniteter. Primärt forskningsintresse är genus- och jämställdhetsfrågor och olika aspekter av manlighet/maskulinitet i kontexter av svensk politik.

joakim.johansson@mdu.se
021-10 73 31


Terence Fell Länk till annan webbplats.

Universitetslektor i statsvetenskap. Forskar inom segregation, utanförskap och utsatta stadselar. Fokus på hur väljarbeteenden har förändrats i segregerade områden.

terence.fell@mdu.se
021-10 73 90


Andreas Ryve Länk till annan webbplats.

Andreas Ryve är forskningsledare på akademin för utbildning, kultur och kommunikation. Han är också professor i matematikdidaktik. Han kan svara på utbildningsrelaterade frågor och har ett särkilt fokus på lärande, pedagogik, framtidens läromedel och matematikundervisning.

andreas.ryve@mdu.se

021-10 15 08, 073-66 20 736
Anne Söderlund Länk till annan webbplats.

Professor i fysioterapi. En stillasittande livsstil kan vara skadligt för hälsan. Annes forskning syftar bland annat till att minska stillasittande beteendevanor bland äldre och bland personer som har pågående cancerbehandling. Kan prata om betydelsen av att minska stillasittande, röra på sig och ha en aktiv livsstil.

anne.soderlund@mdu.se
021-15 17 08

 

Jonas Stier Länk till annan webbplats.

Hans forskning kretsar kring frågor som rör mänskligt beteende, identitet, diskurser, delaktighet, mångfald, interkulturellt samspel, kunskapsproduktion och samhällsförändringar - och deras konsekvenser för människor, grupper, organisationer och för samhället i stort. 

jonas.stier@mdu.se
016-15 32 89


Krönikor i VLT

MDU har ett samarbete med VLT som innebär att MDU:s forskare skriver krönikor om fenomen i samhället utifrån vetenskapliga perspektiv. Här hittar du samtliga krönikor som publicerats.

Läs krönikorna här

För press och media

Den här sidan är ett stöd för dig som arbetar med press och media. Här hittar du bland annat presskontakter och pressbilder.

Ta mig till sidan för press och media

Kontakt

Söker du en expert inom ett annat område än det som listas här? Hör gärna av dig.