Text

AI-verktyg för skrivande

Projektet AI-verktyg för skrivande: Integrering av avancerad teknik i akademiskt skrivande i utbildning och stödstrukturer för studenter på universitetsnivå (AI Write) syftar till att revolutionera landskapet för akademiskt skrivande på engelska (som L1 och L2) genom utveckling av innovativa undervisningsmetoder och stödmaterial som utnyttjar AI-verktyg. Mot bakgrund av den snabba utvecklingen inom generativ AI erkänner projektet den transformativa potentialen hos dessa verktyg för att omforma de rådande skrivpraktikerna. Projektet syftar till att främja implementeringen av bästa praxis för effektiv användning av AI-verktyg för att stödja akademiskt skrivande.
Anslag i SEK: 4 500 000 SEK

Start

2023-12-01

Planerat avslut

2026-12-31

Huvudfinansiering

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Externa medlemmar:

Thomas Mandl, University of Hildesheim, Joanna Baumgart, University of Hildesheim, Carola Strobl, University of Antwerp, Jim Ureel, University of Antwerp, Marta Giralt, Limerick University, Catherine Martin, Limerick University and Rachel Pole, University of Innsbruck.

Bakgrund:

Projektet kommer att skapa olika aktiviteter för att öka förståelsen för AI-verktyg i skrivpedagogik. Dessa inkluderar utvärdering av pedagogiska metoder för akademiskt skrivande i AI-åldern, utveckling och utvärdering av öppna lärresurser (OER) om användningen av AI-verktyg för skrivpedagogik, genomförande av workshops om AI-verktyg och AI-kompetenser samt en avslutande konferens om AI och skrivpedagogik. AI Write kommer att presentera pedagogiska metoder och strategier för att integrera AI-verktyg i skrivande, vilket resulterar i effektiv användning av teknik i akademisk skrivundervisning. Projektgruppen kommer att utveckla OER-material (Open Educational Resources), inklusive korta utbildningsfilmer, som visar nuvarande bästa praxis för att använda AI-verktyg i skrivundervisning. Dessa öppna lärresurser (OER) kommer att kunna anpassas för olika utbildningssammanhang i syfte att ha en positiv inverkan på skrivpedagogiken i AI-åldern.

Syfte med projektet:

AI Write syftar till att revolutionera landskapet för akademiskt skrivande på engelska (som L1 och L2) genom utveckling av innovativa undervisningsmetoder och stödmaterial som utnyttjar AI-verktyg. Mot bakgrund av den snabba utvecklingen inom generativ AI erkänner projektet den transformativa potentialen hos dessa verktyg för att omforma de rådande skrivpraktikerna. Projektet syftar till att främja implementeringen av bästa praxis för effektiv användning av AI-verktyg för att stödja akademiskt skrivande.

Projektmål:

  • Benchmarking av befintliga AI-skrivverktyg och analys av skrivstöd i partnerinstitutioner.
  • Analys av nuvarande effektiva metoder för integrering av AI-verktyg i undervisning/lärande och stödstrukturer för studenter.
  • Utveckling av OER för didaktiska metoder/processer för inkludering av AI-verktyg i skrivande.
  • Testande av didaktiskt material, användning av AI-verktyg i undervisning eller stödstrukturer.
  • Utveckling av material för spridning inom partnerinstitutioner och till viktiga intressenter.

Projektaktiviteter :

  • Workshops för forskare och universitetslärare
  • Seminarier och föreläsningar
  • Presentationer av forskning
  • Utveckling av öppna lärresurser i form av korta filmer och annat material

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål